Blog

Znečisťujú oceány a porušujú emisné nariadenia: Do tisícok lodí sa montuje nesprávne čistiace zariadenie

Podľa nariadenia IMO majú všetci prevádzkovatelia lodí do roku 2020 používať čistejšie palivo. Prax, žiaľ, vyzerá inak.

V takzvanej práčke sa oddelí kvapalina, ktorá putuje do oceánu. Takto prevádzkovatelia lodí spĺňajú nariadenie o emisiách, no na druhej strane poškodzujú vodu a podmorské živočíšstvo.

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) nariadila, aby do roku 2020 všetky lode zredukovali znečistenie ovzdušia tým, že budú používať čistejšie palivo.

V praxi to znamená, že pohonná látka musí obsahovať namiesto terajších 3,5 % len 0,5 % síry. Aby prevádzkovatelia lodí nariadeniu vyhoveli, vo veľkom inštalujú do strojov špeciálne „podvádzacie“ zariadenie.

Ako obísť predpisy

Podľa zistení organizácie Nature sa lodná doprava podieľa až na 400-tisíc predčasných úmrtiach ročne. Okrem rakoviny pľúc a kardiovaskulárnych ochorení je tiež pôvodcom astmy.

Reakciou na tieto zistenia je nariadenie Medzinárodnej námornej organizácie, podľa ktorej majú od 1. januára 2020 využívať všetky lode čistejšie palivo s nižším obsahom síry. Koncom roka sa teda prevádzkovatelia lodí začali činiť, no nie tak, ako sa očakávalo.

Namiesto toho, aby nakupovali čistejšie palivo, ktoré spĺňa predpísané normy, inštalujú do plavidiel nevyhovujúce zariadenie. To sa nazýva práčka s otvorenou slučkou (v angličtine ako open-loop scrubber). Takáto práčka sa umiestňuje hlavne do lodí, ktoré sú poháňané ťažkým vykurovacím olejom.

system pracok s otvorenou slučkou
Takto vyzerá systém práčok s otvorenou slučkou. Zdroj: Stwengineering.com

Z pohonnej látky pochádza síra, ktorú práčka následne spracuje. Počas procesu spracovania sa ako vedľajší produkt vytvára kvapalina obsahujúca škodlivé látky. Navyše, inštalovaním práčky sa zvyšuje spotreba paliva, a to asi o 2 %. To však nie je najväčší problém.

Hlavné znepokojenie vyvoláva to, že len čo sa kvapalina oddelí, otvorené zariadenie ju vypúšťa do oceánu, a tak ohrozuje vodu a život v nej. Nezisková organizácia International Council on Clean Transportationpritom (ICCT) pritom pripomína, že na jednu tonu spálenej pohonnej látky pripadá až 45 ton kyslej kontaminovanej vody, ktorá obsahuje škodlivé karcinogénne látky v podobe polyaromatických uhľovodíkov a ťažkých kovov.

Tisícky porušovateľov

Čističky výfukových plynov sa doposiaľ nainštalovali do 3 756 plavidiel. No len do 65 z nich sa zabudovali práčky s uzavretou slučkou, ktorá zabraňuje vypúšťaniu kvapaliny. Ďalších 677 má hybridnú práčku, ktorá môže slučku otvoriť aj zatvoriť.

Najväčší záujem o špeciálne zariadenia prejavili prevádzkovatelia lodí na hromadný náklad, kontajnerových lodí alebo ropných tankerov. Tieto typy plavidiel majú najväčšie motory a patria medzi najhorších znečisťovateľov.

Environmentálna aktivistka Lucy Gilliam pre britský Independent povedala, že z vyššieho množstva odpadovej vody sa v okolí prístavov môžu tvoriť toxické usadeniny. Z jej výpovede je tiež zrejmé, že v Severnom mori a Lamanšskom prielive sa už kvalita vody zhoršila, čím trpí najmä podmorské živočíšstvo.

krasna obrovska lod

Špecifickým problémom sú výletné lode, ktoré tento „trend“ neminul. „Zhruba polovica z 500 výletných lodí na svete má alebo čoskoro bude mať nainštalované práčky," tvrdí vedecký pracovník Bryan Comer z ICCT. No čo je horšie, mnoho z nich sa pohybuje v najkrajších a najzachovalejších oblastiach našej planéty, a to vyvoláva obrovské obavy.

Investícia, ktorá sa vráti

Nainštalovanie čističky s otvorenou slučkou do jednej lode stojí od 1,6 do 8,1 miliónov britských libier. Konečná suma závisí od typu plavidla. Bryan Comer však odhaduje, že ak sa priemerne vynaloží na loď okolo 2,4 milióna libier, celkovo vyjde tento nepoctivý špás na 9,7 miliárd. Ako píše The Guardian, jednorazová investícia by sa už v prvom roku používania vrátila.

Z toho sa dá usúdiť, že spoločnosti si radšej zaobstarajú nesprávne zariadenie, a tak sa vyhnú neustálemu plateniu za čistejšie palivo, ktoré stojí od 300 do 500 dolárov za tonu.

Rozumnejším riešením by bolo, ak by sa peniaze využili na technologické vylepšenia, ktoré by zabezpečili smerovanie k nulovým emisiám.

Nie najlepšie, ale rozumnejšie by si spoločnosti počínali, ak by do lodí umiestnili už spomínané práčky s uzavretou slučkou. Tie škodlivé kvapaliny zachytia a vypustia sa až do špeciálnych zariadení na pevnine. Analytik Ned Molloy však tento spôsob považuje len za „environmentálny úskok“, pretože predsa len ide o odpad.

Ďalšie články

Čítať viac

Čistenie odpadových vôd rastlinami? Koreňová čistička sa hodí do domov, hál aj malých obcí

18.2.2022

Koreňové čistiarne odpadových vôd nie sú hlučné, fungujú aj bez elektriny a vyzerajú ako okrasné záhradky. Čím ďalším vynikajú?

Čítať viac

Finančná pomoc štátu na výstavbu alebo rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd. Ako na to?

13.2.2020

V tomto roku môžete získať až 200 000 € od štátu, ak ste ochotní podieľať sa na projekte aspoň piatimi percentami financií...

Čítať viac

Dunaj má problém: Trpí nárastom plastového a farmaceutického odpadu

19.12.2017

V súčasnosti sa produkuje o 322 miliónov ton viac umelej hmoty ako v roku 1950. Až desatina z tohto množstva skončí ako odpad v mori.