Progresívny spôsob odstraňovania dusíka

Pri odstraňovaní dusíka z odpadových vôd využívame skrátený cyklus dusíka založený na čiastočnej oxidácii časti amoniakálneho dusíka a následné biochemické reakcie vzniknutých dusitanov so zvyškom amoniaku (Anaerobic Ammonium Oxidation).

Proces je možné aplikovať pre odpadové vody s koncentráciou N−NH4 200–5 000 mg/l, preto sa hodí na aplikácie po anaeróbnom čistení. Naša metóda odstraňovania dusíkatého znečistenia má pritom oproti iným metódam oveľa nižšie prevádzkové náklady, oxiduje malú časť dusíka a nepotrebuje organický substrát. Dosahované účinnosti v prevádzke sú 90 až 95 %.

Staňte sa naším partnerom

Oslovili vás riešenia, ktoré ponúkame, a uvažujete o spolupráci s nami? Alebo sa chcete podrobnejšie informovať o ponuke našich služieb? Kontaktujte nás.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.