Intenzívne odstraňovanie fosforu

Pri procese odstraňovania fosforu z odpadových vôd využívame zrážanie fosforu na fosforečnan horečnato-amónny (MgNH4PO4 . 6 H2O). Pri hlavnom procese odstraňovania fosforu dochádza aj k čiastočnej redukcii dusíkatého a organického znečistenia.

Produkovaná zrazenina (STRUVIT) sa dá využiť ako cenné hnojivo. Náš proces nachádza využitie najmä v prípadoch vysokých koncentrácií fosforu, kde sú klasické postupy nákladné alebo neúčinné.

Staňte sa naším partnerom

Oslovili vás riešenia, ktoré ponúkame, a uvažujete o spolupráci s nami? Alebo sa chcete podrobnejšie informovať o ponuke našich služieb? Kontaktujte nás.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.