Zhrabovanie pravouhlých sedimentačných nádrží

Hydrotech zabezpečuje klientom zhrabovacie zariadenia pre pravouhlé sedimentačné nádrže. Ide o strojno-technologické zariadenia od firmy Zickert, ktorá je súčasťou spoločnosti Nordic Water AB.

Tieto zariadenia sa môžu inštalovať nielen do nových pravouhlých sedimentačných nádrží, ale aj do tých existujúcich. Kompletný program Zickert zahŕňa zhrabovanie dna, stieranie hladiny, systém odťahu kalu a iné.

Výhody zariadení na zhrabovanie dna a stieranie hladiny sedimentačných nádrží

  • málo pohyblivých častí

  • nízke nároky na obsluhu

  • neprerušovaná sedimentácia

  • možnosť inštalácie do existujúcich nádrží

Staňte sa naším partnerom

Oslovili vás riešenia, ktoré ponúkame, a uvažujete o spolupráci s nami? Alebo sa chcete podrobnejšie informovať o ponuke našich služieb? Kontaktujte nás.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.