Blog

Zasoby wodne na świecie: ile wody jest na naszej planecie i ile z tego to woda pitna?

Na ziemi jest około 1,3 zetta litrów wody ale tylko 0,12% tej ilości można używać do spożycia, w przemyśle i w rolnictwie.

Z perspektywy wszechświata ziemia wydaje się być niebieskim gigantem – ponad dwie trzecie jej powierzchni pokrywa woda. Pragnienie ośmiu miliardów ludzi może ugasić niespełna jeden procent jej całkowitej objętości. Dla niektórych jednak codzienna walka o choć jeden łyk wody pitnej jest częścią życia.

Powierzchnia Ziemi

Zwykle, taką wodę można znaleźć w rzekach, jeziorach, śniegu, lodzie i pod ziemią. Ostatecznie, tylko 1% wody jest faktycznie dostępny dla mieszkańców tej planety.

Jednakże, proporcja wody pitnej wypada jeszcze niżej stanowiąc zaledwie 0,007% całkowitej objętości wody na naszej planecie.

Zasoby wodne na świecie
Na ziemi jest około 1,3 zetta litrów wody ale tylko 0,12% tej ilości można używać do spożycia, w przemyśle i w rolnictwie.

Kraje o największych zasobach wody pitnej

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) największe światowe rezerwy wody pitnej znajdują się w następujących 9 krajach:

Krajobraz z zasobami wodnymi
Źródło: FAO.org

Okazuje się, że pierwsze miejsce zajmuje piąty największy pod względem obszaru kraj na świecie – Brazylia, o wodzie pitnej liczącej 8233 kilometrów sześciennych.  Głównie dzięki rzece Amazonce, jej wododziałowi i podzwrotnikowemu klimacie obfitującego w opady.

Rzeka Amazonka
Rzeka Amazonka w Ameryce Południowej ma największy całkowity przepływ ze wszystkich rzek na świecie.

Pewnym paradoksem jest jednak to, że mieszkańcy Sao Paulo, największego miasta w Brazylii cierpią w ostatnich latach z powodu poważnego niedoboru wody pitnej.

Dotyczy to głównie uboższej części populacji żyjącej na przedmiejskich wzgórzach gdzie woda rzadko dociera rurociągiem do mieszkańców.

W szczególności z powodu słabej sieci kanalizacyjnej, niewydolnej miejskiej oczyszczalni ścieków i dwóch z rzędu suchych sezonów letnich.

Zagrożone Jezioro Bajkał

1/5 globalnych zasobów wody pitnej znajdują się w jeziorze Bajkał. Jezioro leży przy największym syberyjskim mieście Irkuck i uważane jest za najstarsze i najgłębsze jezioro na Świecie.

Jezioro Bajkał
Jezioro Bajkał zawiera aż 1/5 światowych rezerw wody pitnej.

Niestety już w 2015 naukowcy wszczęli alarm ponieważ woda w jeziorze spadła do najniższego od 30 lat poziomu. Obecnie zagrażają mu plany mongolskich inwestorów, którzy zamierzają wybudować dwa zbiorniki wodne na rzece Selenga będącej głównym dopływem jeziora.

Eksperci ostrzegają, że mogłoby to mieć taki sam efekt co przesunięcie dwóch głównych dopływów Jeziora Aralskiego w latach 1960-tych.

Zmiana biegu rzek Amu i Syr przez Sowietów w kierunku pustyni  w celu nawodnienia pól ryżowych, melonów i bawełny doprowadziła do niemal całkowitego wyschnięcia Jeziora Aralskiego w przeciągu 40 lat.

Jezioro Aralskie
Jezioro Aralskie w dużym stopniu zmniejszyło się w wyniku odcięcia jego dwóch głównych dopływów.  Lewa strona widok satelitarny jeziora w 1989, obraz po prawej dotyczy roku 2014. Źródło: Wikimedia.org

Niedobór wody pitnej

Według Światowej Organizacji Zdrowia około 8 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej.

Ponad 3,5 miliona umiera każdego roku na skutek chorób spowodowanych spożyciem brudnej niefiltrowanej wody.

Dziewczyna pijąca zanieczyszczoną wodę
Spożywanie zanieczyszczonej wody. Źródło: Allaboutwaterfilters.com

Biorąc pod uwagę zjawisko wprost proporcjonalnego wzrostu liczby ludności do stałego poziomu przepływów wodnych na świecie, szacuje się że do roku 2025 aż do 1,8 miliarda ludzi będzie zamieszkiwać obszary bez dostępu do bezpiecznej wody pitnej.

Kryzys wody pitnej
Mieszkańcy Kapsztadu borykają się z kryzysem niedoboru wody pitnej od początku 2018. Źródło: QZ.com

Co więcej, dwie trzecie populacji będzie zamieszkiwać obszary gdzie woda, w związku z jej nieprzemyślanym użytkowaniem, nadmiernym rozwojem rolnictwa pogorszającym się zmianom klimatycznym, stanie się cennym zasobem naturalnym.

Czysta woda

Tym samym, biorąc pod uwagę te dane szacunkowe, planowanie, wdrożenie i użytkowanie systemów oczyszczalni ścieków stało się ważniejsze niż dotychczas. Zadzwoń do nas i razem wybierzemy odpowiedni system oczyszczalni ścieków dla ciebie.

More articles