4 kontynenty, 20 krajów, setki oczyszczalni ścieków

W trakcie niemal 40 letniej działalności zrealizowaliśmy setki oczyszczalni ścieków. Dziś służą one lokalnym społecznością, obsługują miasta i przedsiębiorstwa produkcyjne w 20 krajach świata.

  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł papierniczy
  • Przemysł chemiczny
  • Automobilowy