Novinky

21.11.2018

Začiatok výstavby novej čistiarne na juhozápade Ruskej federácie

Ďalšie dielo zo sveta ideí, ktoré bolo realitou iba na projektovom papieri sa stáva hmotnou skutočnosťou. Čistiareň odpadových vôd pre škrobáreň na juhozápade Ruskej federácie s veľkosťou prislúchajúcou mestu s takmer 120 000 obyvateľmi je v procese výstavby a montáže technológie. Spustenie čistiarne a uvedenia diela do prevádzky sa plánuje na koniec jari roku 2019. Tak nech sa našim zamestnancom darí v práci počas ruskej zimy.

3.11.2018

Školenie programu Excel – 2. kolo

Začiatkom novembra sa zorganizovalo školenie programu Excel pre zamestnancov, ktorí sa nezúčastnili školenia v lete tohto roka. Školilo sa na úrovni „mierne pokročilí“ a prešli sa témy ako formátované tabuľky, rady údajov, typy formátovania, kontingenčné tabuľky a i. Veríme, že sa tým uľahčí práca naším zamestnancom a tešíme sa z rastu ich schopností aj v tomto smere.

21.10.2018

Úspešná kolaudácia čistiarne odpadových vôd v mliekarni Rajo a.s.

Úspešná kolaudácia čistiarne pre Rajo a.s. je za nami. Jeseň 2018 sa do archívu Hydrotechu zapíše s týmto prívlastkom. Po viac ako polročnom plánovaní, stavebných častiach, montáži technológie sa čistiareň rozbehla v automatickom režime a po návšteve kompetentných orgánov bol jej chod schválený. Momentálne je ČOV v skúšobnej prevádzke, kedy sa nastavujú posledné parametre na optimálne hodnoty. To všetko sa deje v kooperácií dodávateľa - Hydrotech a zákazníka - Rajo a.s..

19.10.2018

Hydrotech na konferencii Odpadové vody 2018 vo Vysokých Tatrách

Pretože sa oblasť čistenia a úpravy vody mení ako mnoho vecí a odborov na zemi, tak sa traja zamestnanci zo slovenského Hydrotechu a jeden kolega z českej sekcie zúčastnili na konferencii Odpadové vody 2018 vo Vysokých Tatrách. Cieľom bolo najmä vypočutie si a diskusia o rôznych témach spojených s čistením odpadových vôd (realizácia a prevádzkovanie ČOV, legislatíva, výskum a pod.) na Slovensku, v Českej republike a čiastočne v zahraničí. Druhou dôležitou oblasťou bolo udržiavanie živých vzťahov s odborníkmi z odboru a budovanie nových vzťahov.

16.10.2018

Jesenné neformálne stretnutie zamestnancov pri pečenom baranovi

Stáva sa už takmer tradíciou organizovať v Slovenskom sídle Hydrotechu jesenné stretnutie zamestnancov pri pečenom baranovi a iných pochutinách. Keďže Vinosady patria do vinohradníckeho regiónu nechýbalo ani dobré domáce víno. Vo firme sa teda myslí aj na komunitného ducha a necháva sa priestor aj na neformálne rozhovory o iných ako pracovných témach. Takéto poobedie nikdy nemôže byť na škodu.

1.10.2018

Účasť na výstave ECWATECH 2018 v Moskve

Ruská federácia patrí do zoznamu krajín, v ktorých máme zrealizovaných množstvo projektov a ďalšie sú v procese realizácie. Preto naša spoločnosť so slovenskou a ruskou sekciou strávili niekoľko dní v Moskve na medzinárodnej výstave ECWATECH 2018. Naši vedúci zamestnanci sa stretli s viacerými známymi zákazníkmi a diskutovalo sa s mnohými ďalšími návštevníkmi, ktorí prejavili záujem informovať sa, poradiť alebo sa iba pozhovárať o čistení odpadových vôd.

14.9.2018

Vývoz materiálu na realizáciu najčerstvejšieho projektu v Rusku

Pomaly sa schyľuje k montáži technológie čistiarne na jednom z našich najčerstvejších projektov v Ruskej Federácii. Areál u nás vo Vinosadoch je plný hotových alebo vyrábajúcich sa nádrží, elektrických rozvádzačov alebo aj dovezených strojov. Pomaly sa všetko pripravuje na vývoz a dlhú cestu smerom na východ.

14.9.2018

Ako sa stať guru v práci s programom Excel

V rámci zlepšovania kvality a efektivity práce našich zamestnancov sa zorganizovalo dvojdňové školenie o práci s programom Microsoft Excel, ktorý viedol odborný školiteľ. Mnoho zamestnancov si pochvaľovalo úroveň, flexibilitu a praktickosť kurzu. V blízkej budúcnosti nás čaká ešte jedno identické školenie pre zamestnancov, ktorí sa prvého kurzu nezúčastnili.

7.9.2018

Riešenie odvodňovania kalu u nášho zákazníka návštevou našich technológov

Hlavným cieľom na čistiarni odpadových vôd v továrni na výrobu prísad do pečenia, cukroviniek, mliečnych výrobkov a pod. bolo vyriešiť nedostatočné odvodňovanie prebytočného kalu vznikajúceho na flotačnej jednotke a v biologickom systéme. Po našej návšteve odvodnený kal nebol tekutý, ale mal konzistenciu pasty. Rovnako sa zlepšila aj kvalita odstredenej vody na odstredivke – fugátu.

21.8.2018

Stretnutie slovenského a ruského Hydrotechu vo Vinosadoch

Na začiatku júla sme vo Vinosadoch zorganizovali stretnutie slovenských a ruských kolegov. Cieľom stretnutia bola výmena skúseností z realizácie projektov v Ruskej federácii. Na stretnutí sa okrem technických detailov diskutovali aj témy spojené s organizáciou vývozu, výstavby a montáže. Takéto stretnutie budeme organizovať pravidelne. Veríme, že sme sa takýmto spôsobom posunieme k efektívnejším a kvalitnejším službám pre našich zákazníkov.

13.8.2018

Liehovar USA

Po niekoľkých mesiacoch sme ukončili prácu s poloprevádzkovým vysoko zaťažovaným anaeróbnym IC reaktorom. V zadaní nás zákazník žiadal o preskúmanie možnosti spracovania odpadových vôd anaeróbnym spôsobom pre vznikajúci americký liehovar. Potvrdilo sa, že vody z tejto výroby sú dobrým substrátom a účinnosť čistenia dosahovala hodnoty až okolo 90 %. Našu firmu zaujíma či a ako bude napredovať realizácia tohto projektu.

4.7.2018

Ruská federácia

Niekoľko kolegov z projekcie vycestovalo do Ruskej federácie. Jedna skupina, aby navštívila zákazníkov vo Volgograde, kde o niekoľko mesiacov bude Hydrotech realizovať jednu z najväčších a najkomplikovanejších priemyselných čistiarní odpadových vôd vo svojej histórii. Druhá časť kolegov odišla do mestečka Kozhevnikovo na čistiareň miestneho pivovaru, kde sú inštalované okrem iného aj membránové filtračné moduly (MBR systém).

13.6.2018

Stretnutie všetkých riaditeľov skupiny HYDROTECH

Po dlhom čase sa podarilo uskutočniť stretnutie všetkých riaditeľov firiem skupiny HYDROTECH. Stretnutie sa uskutočnilo v Hoteli Zochova Chata. Na stretnutí sme privítali riaditeľov HYDROTECHov z Ruska, Lotyšska, Českej republiky, Slovenska a Poľska. Stretnutia sa zúčastnil aj prezident skupiny pán Ioannis Hadjivassilis a členovia predstavenstva HYDROTECH, a.s. - pán Dušan Vančo a pán Chrysanthos Mavrommatis.

13.5.2018

Slovensko - české stretnutie HYDROTECH

Síce po dlhšej prestávke ale predsa sa podarilo zorganizovať stretnutie našich a českých kolegov. Tentokrát bola organizácia stretnutia v rukách slovenského Hydrotech-u, preto sme stretnutie usporiadali v kráľovskom meste Skalica neďaleko slovensko-českých hraníc. Po obhliadke mesta a výrobne tradičného Skalického trdelníka nasledoval kultúrny program s ochutnávkou vína. Napriek daždivému počasiu stretnutie bolo hodnotené veľmi dobre. Tešíme sa na nasledujúce stretnutie v Českej republike.

13.4.2018

Nové ekologické kosačky

Po vydarenom minuloročnom chove malej skupinky baranov sme sa do toho pustili opäť. Už niekoľko týždňov sa za budovou nášho skladu a laboratória pasie malé stádo. Okrem mnohých iných výhod prinášajú so sebou tieto zvieratá aj jemne pokosený trávnik. S miernou predstavivosťou potom pripomína trávniky v záhradách Versailles.