O spoločnosti

Spoznajte našu históriu a hodnoty

Spoločnosť Hydrotech začala svoju históriu písať v roku 1978. Práve vtedy totiž vznikla na Cypre prvá firma Hydrotech (Water and Environmental Engineering) Ltd, ktorej sa podarilo úspešne zrealizovať veľký počet projektov. Vďaka tomu mohla následne expandovať do ďalších krajín sveta a aj v nich sa usilovať o to, aby využitej vode prinavracala život.

V roku 1991 spoločnosť Hydrotech, a. s. odštartovala svoje pôsobenie aj na Slovensku a v roku 1993 svoju činnosť rozšírila pod hlavičkou Hydrotech, s.r.o. tiež do Českej republiky. V súčasnosti pôsobí už aj v Rusku, Lotyšsku, Egypte a Poľsku. Hoci sú sídla spoločnosti rozmiestnené v rôznych krajinách, všetky spája spoločné poslanie – chrániť vodu, rozumne ju využívať a prinavracať jej život.


Zverejnenie Zmluvy o cezhraničnej fúzii zlúčením (Oznam o projekte cezhraničnej fúzie zlúčenímZmluva o zlúčení HAS_HSRO_bez OSOznámenie o uložení projektu cezhraničnej fúzie zlúčením)

Moderné technológie spoločnosti Hydrotech

Vysoká účinnosť čistenia
(aplikácia BAT)

Spoľahlivosť a nízka poruchovosť strojov a zariadení

Nízke investičné
a prevádzkové náklady

Návratnosť investičných a prevádzkových nákladov

Čo vlastne robíme?

Hydrotech zamestnáva takmer 100 špecialistov, ktorí majú odborné vedomosti a dlhoročné skúsenosti v oblastiach technológie vody, stavebníctva, strojného a elektrického inžinierstva, automatizácie, ale aj ekonómie. Členmi nášho tímu sú však aj ďalší technickí pracovníci rôznych zameraní.

Celý tím Hydrotech spoločne pracuje na tom, aby sme mohli našim klientom dodávať vysokokvalitné ČOV, používajúce moderné, sofistikované technológie. Či už ide o splaškové alebo priemyselné ČOV, náš tím je vždy pripravený pomôcť, poradiť a dodať riešenia vytvorené na mieru vášho konkrétneho prípadu.

4 kontinenty, 20 krajín, stovky čistiarní odpadových vôd

Za 40 rokov existencie spoločnosti Hydrotech sme zrealizovali viac ako 800 čistiarní odpadových vôd.
Tie dnes slúžia priemyselným podnikom, obciam, mestám a iným v 20 krajinách sveta.

  • Potravinársky
  • Papierenský
  • Chemický
  • Automobilový