Blog

9 krajin, které spotřebují ročně nejvíce vody na světě

Podívejte se na seznam zemí, které v současné době spotřebují nejvíce vody na planetě kvůli hladkému chodu průmyslu a domácností. To jsou ony.

Čína

Podle statistiky spotřebují obyvatelé Číny až 1370 biliónů litrů vody ročně. To ji řadí mezi země s největší spotřebou vody na světě.

Jen v hlavním městě Peking se během jednoho dne v roce 2016 minulo přibližně 173 tisíc litrů vody na obyvatele, což je stále o 10 tisíc litrů méně než v předchozím roce.  

spotreba vody v Cine

V roce 2015 totiž čínská vláda přijala dlouhodobý plán s názvem Water ten, za pomoci kterého by se měla její celková vodní stopa v následujících letech markantně snížit. Do roku 2020 si země předsevzala, že svoji spotřebu sníží a udrží na 670 miliardách litrů ročně.

Spojené státy americké

Spojené státy americké se řadí pravidelně již několik desetiletí mezi největší spotřebitele vody.

spotreba vody v USA
Průměrná spotřeba vod v domácnostech rozdělená podle jednotlivých amerických států..  Zdroj: Phys.org

Populace USA s přibližně 300 milióny obyvatel spotřebuje v průměru 817 biliónů litrů vody ročně.

Státy Kalifornie a Texas používají vodu zejména na zavlažování zemědělské půdy, protože se v těchto oblastech pravidelně vyskytují období sucha, které ničí velkou část úrody.

spotreba vody ve Spojenych statech americkych

Průmyslové zaměření východního pobřeží, naopak, vodu využívá primárně na produkci elektřiny, tepla a ve výrobě.

Nový Zéland

V roce 2016 se do žebříčku statistik dostal i Nový Zéland. V současné době ho charakterizuje vzrůstající průmyslový pokrok, v rámci kterého je nutné čím dál častěji používat vody ve výrobě. 

spotreba vody Novy Zeland

Vodu ovšem Novozélanďané nadměrně spotřebovávají i ve svých domácnostech, denně až 227 litrů, což představuje čtyřnásobek doporučenému průměru.  

Přibližně 70% vody přitom spotřebují na osobní hygienu a okolo 20% v kuchyni a při praní.

Brazílie

Další zemí s obrovskou vodní stoupou na kontě je Brazílie. Spotřebuje v průměru 359 biliónů litrů vody ročně.

spotreba vody Brazilie

Brazilská vláda je však v pohotovosti, protože nejlidnatější regiony Sao Paulo, Rio de Janeiro a Minas Gerais, s více jak 32 milióny obyvatel, jsou téměř bez vodních zásob.

Za touto alarmující situací stojí fenomén El Niňo, nadměrné kácení pralesů a pumpování podzemní vody na účely zavlažování.

zavlazovani Brazilie

Rusko

Rusko spotřebuje v průměru 268 biliónů vody ročně. V roce 2017 dokonce začala stoupat i spotřeba balené vody, protože kvalita vody z vodovodu je na jistých místech v zemi velmi nízká.  

Navzdory tomu, že se v Rusku nachází až 1/5 sladkovodních zásob na planetě, je rovnoměrná distribuce čisté vody v zemi velmi problematická.

spotreba vody Rusko

Podľa výskumu však obyvatelia z najpostihnutejších regiónov Arktídy, Sibíru a Ďalekého východu míňajú od 125 do 340 litrov vody denne, ktorá je však často chemicky alebo inak kontaminovaná.

Mexiko

Mexičané ročně spotřebují okolo 200 biliónů litrů vody, i když na mnohých městech její kvalita nevyhovuje doporučeným normám.

Tuto vodu většinou používají na zavlažování zemědělské půdy a v mnohem menší míře v domácnostech.  

spotreba vody Mexiko
Distribuce vody podle odvětví. Zdroj: Tony Burton/Geo-Mexico, 2010, maxconnect.com

Od roku 1985, kdy zemi zasáhlo silné zemětřesení, se zvyšuje i poptávka po čisté balené vodě. V roce 2014 získalo Mexiko dokonce prvenství v počtu zakoupené balené vody na světě.

Kanada

Kanada je taktéž domovem 1/5 zásob čisté sladké vody na světě. V roce 2013 bylo z kanadských řek, jezer a přilehlých moří odčerpáno až 38 300 miliónů kubických litrů vody, přičemž nejvíce se jí spotřebovalo při výrobě energie a tepla.

spotreba vody Kanada

Podle statistik průměrný Kanaďan spotřebuje okolo 329 litrů vody denně, přičemž až 65 % z ní využívá v koupelně na osobní hygienu.  

Až 68 % vodních zásob putuje do výrobního průmyslu, 20 % se spotřebuje v již zmíněné domácnosti a 12% v zemědělství. 

pouziti vody v Kanade
Procentuální rozdělení distribuce v kanadské domácnosti.Zdroj: Globalnews.ca

Austrálie

Podle nejnovějších informací nejhůře zacházejí s vodou obyvatelé Perthu. V jedné domácnosti se spotřebuje v průměru 327 tisíc litrů vody, což převyšuje roční národní průměr téměř o polovinu.  

spotreba vody Australie

Národním průměrem je spotřeba okolo 340 litrů vody denně na jednoho obyvatele. Zarážející je, že až 35 % vody používají Australané na zalévání svojí zahrady a 19% vody na splachování toalet.

Anglie

Jeden obyvatel Velké Británie spotřebuje okolo 141 litrů vody denně, přičemž průměrná spotřeba v krajině se pohybuje okolo 75 biliónů litrů vody ročně.

spotreba vody Anglie

Britové na splachování toalet spotřebují až 30 % z tohoto celkového objemu vody. Potom následuje 21 % vody na praní, 25 % vody na osobní hygienu, 12 % vody spotřebují v kuchyni na pití, 8 % vody na venkovní údržbu trávníku a do kanalizace jim proteče až 5 % nevyužité vody.  

Další blogy

ČTĚTE VÍC

10 zemí, které se mohou pochlubit nejčistší vodou na světě

30.4.2018

Na zemi existuje několik států, kterým mimořádně záleží na čistotě jejich vodních zdrojů. Berme si od nich příklad.