Blog

9 krajin, které spotřebují ročně nejvíce vody na světě

Podívejte se na seznam zemí, které v současné době spotřebují nejvíce vody na planetě kvůli hladkému chodu průmyslu a domácností. To jsou ony.

Čína

Podle statistiky spotřebují obyvatelé Číny až 1370 biliónů litrů vody ročně. To ji řadí mezi země s největší spotřebou vody na světě.

Jen v hlavním městě Peking se během jednoho dne v roce 2016 minulo přibližně 173 tisíc litrů vody na obyvatele, což je stále o 10 tisíc litrů méně než v předchozím roce.  

spotreba vody v Cine

V roce 2015 totiž čínská vláda přijala dlouhodobý plán s názvem Water ten, za pomoci kterého by se měla její celková vodní stopa v následujících letech markantně snížit. Do roku 2020 si země předsevzala, že svoji spotřebu sníží a udrží na 670 miliardách litrů ročně.

Spojené státy americké

Spojené státy americké se řadí pravidelně již několik desetiletí mezi největší spotřebitele vody.

spotreba vody v USA
Průměrná spotřeba vod v domácnostech rozdělená podle jednotlivých amerických států..  Zdroj: Phys.org

Populace USA s přibližně 300 milióny obyvatel spotřebuje v průměru 817 biliónů litrů vody ročně.

Státy Kalifornie a Texas používají vodu zejména na zavlažování zemědělské půdy, protože se v těchto oblastech pravidelně vyskytují období sucha, které ničí velkou část úrody.

spotreba vody ve Spojenych statech americkych

Průmyslové zaměření východního pobřeží, naopak, vodu využívá primárně na produkci elektřiny, tepla a ve výrobě.

Nový Zéland

V roce 2016 se do žebříčku statistik dostal i Nový Zéland. V současné době ho charakterizuje vzrůstající průmyslový pokrok, v rámci kterého je nutné čím dál častěji používat vody ve výrobě. 

spotreba vody Novy Zeland

Vodu ovšem Novozélanďané nadměrně spotřebovávají i ve svých domácnostech, denně až 227 litrů, což představuje čtyřnásobek doporučenému průměru.  

Přibližně 70% vody přitom spotřebují na osobní hygienu a okolo 20% v kuchyni a při praní.

Brazílie

Další zemí s obrovskou vodní stoupou na kontě je Brazílie. Spotřebuje v průměru 359 biliónů litrů vody ročně.

spotreba vody Brazilie

Brazilská vláda je však v pohotovosti, protože nejlidnatější regiony Sao Paulo, Rio de Janeiro a Minas Gerais, s více jak 32 milióny obyvatel, jsou téměř bez vodních zásob.

Za touto alarmující situací stojí fenomén El Niňo, nadměrné kácení pralesů a pumpování podzemní vody na účely zavlažování.

zavlazovani Brazilie

Rusko

Rusko spotřebuje v průměru 268 biliónů vody ročně. V roce 2017 dokonce začala stoupat i spotřeba balené vody, protože kvalita vody z vodovodu je na jistých místech v zemi velmi nízká.  

Navzdory tomu, že se v Rusku nachází až 1/5 sladkovodních zásob na planetě, je rovnoměrná distribuce čisté vody v zemi velmi problematická.

spotreba vody Rusko

Podľa výskumu však obyvatelia z najpostihnutejších regiónov Arktídy, Sibíru a Ďalekého východu míňajú od 125 do 340 litrov vody denne, ktorá je však často chemicky alebo inak kontaminovaná.

Mexiko

Mexičané ročně spotřebují okolo 200 biliónů litrů vody, i když na mnohých městech její kvalita nevyhovuje doporučeným normám.

Tuto vodu většinou používají na zavlažování zemědělské půdy a v mnohem menší míře v domácnostech.  

spotreba vody Mexiko
Distribuce vody podle odvětví. Zdroj: Tony Burton/Geo-Mexico, 2010, maxconnect.com

Od roku 1985, kdy zemi zasáhlo silné zemětřesení, se zvyšuje i poptávka po čisté balené vodě. V roce 2014 získalo Mexiko dokonce prvenství v počtu zakoupené balené vody na světě.

Kanada

Kanada je taktéž domovem 1/5 zásob čisté sladké vody na světě. V roce 2013 bylo z kanadských řek, jezer a přilehlých moří odčerpáno až 38 300 miliónů kubických litrů vody, přičemž nejvíce se jí spotřebovalo při výrobě energie a tepla.

spotreba vody Kanada

Podle statistik průměrný Kanaďan spotřebuje okolo 329 litrů vody denně, přičemž až 65 % z ní využívá v koupelně na osobní hygienu.  

Až 68 % vodních zásob putuje do výrobního průmyslu, 20 % se spotřebuje v již zmíněné domácnosti a 12% v zemědělství. 

pouziti vody v Kanade
Procentuální rozdělení distribuce v kanadské domácnosti.Zdroj: Globalnews.ca

Austrálie

Podle nejnovějších informací nejhůře zacházejí s vodou obyvatelé Perthu. V jedné domácnosti se spotřebuje v průměru 327 tisíc litrů vody, což převyšuje roční národní průměr téměř o polovinu.  

spotreba vody Australie

Národním průměrem je spotřeba okolo 340 litrů vody denně na jednoho obyvatele. Zarážející je, že až 35 % vody používají Australané na zalévání svojí zahrady a 19% vody na splachování toalet.

Anglie

Jeden obyvatel Velké Británie spotřebuje okolo 141 litrů vody denně, přičemž průměrná spotřeba v krajině se pohybuje okolo 75 biliónů litrů vody ročně.

spotreba vody Anglie

Britové na splachování toalet spotřebují až 30 % z tohoto celkového objemu vody. Potom následuje 21 % vody na praní, 25 % vody na osobní hygienu, 12 % vody spotřebují v kuchyni na pití, 8 % vody na venkovní údržbu trávníku a do kanalizace jim proteče až 5 % nevyužité vody.  

Další blogy