Blog

Co zapříčiňuje přetížení ČOV a jak tento problém řešit?

31.5.2018

Pokud máte problémy s přetěžováním ČOV, nedostatkem kyslíku v systému nebo se zhoršenými parametry na odtoku z čistírny, tento článek...

10 zemí, které se mohou pochlubit nejčistší vodou na světě

30.4.2018

Na zemi existuje několik států, kterým mimořádně záleží na čistotě jejich vodních zdrojů. Berme si od nich příklad.