O společnosti

Poznejte naši historii a hodnoty

Společnost Hydrotech začala svoji historii psát v roce 1978. Právě tehdy totiž vznikla na Kypru první firma Hydrotech (Water and Environmental Engineering) Ltd, které se podařilo úspěšně zrealizovat velký počet projektů. Díky tomu mohla následně expandovat do dalších zemí světa a i v nich usilovat o to, aby využité vodě vracela život.

V roce 1991 společnost Hydrotech, a. s. odstartovala svoje působení i na Slovensku a v roce 1993 svoji činnost rozšířila pod hlavičkou Hydrotech, s.r.o. také do České republiky. V současnosti působí i v Rusku, Lotyšsku, Egyptě a Polsku. I když jsou sídla společnosti rozmístěné v různých zemích, všechny spojuje společné poslání – chránit vodu, rozumně ji využívat a vracet jí život.

Zveřejnění Smlouvy o přeshraniční fúzi sloučením (Oznámení o projektu přeshraniční fúze sloučenímSmlouva o sloúčení HAS_HSRO_bez OSOznámení o uložení projektu přeshraniční fúze sloučením)

Moderní technologie společnosti Hydrotech

Vysoká účinnost čištění
(aplikace BAT)

Spolehlivost a nízká poruchovost strojů a zařízení

Nízké investiční
a provozní náklady

Návratnost investičních a provozních nákladů

Co vlastně děláme?

Hydrotech zaměstnává téměř 100 specialistů, kteří mají odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti v oborech technologie vody, stavebnictví, strojního a elektrického inženýrství, automatizace, ale i ekonomie. Členy našeho týmu jsou však i další techničtí pracovníci různých zaměření.

Celý tým Hydrotech společně pracuje na tom, abychom mohli našim klientům dodávat vysoce kvalitní ČOV, používající moderní sofistikované technologie. Ať už jde o splaškové ČOV nebo průmyslové ČOV, náš tým je vždy připraven pomoci, poradit a dodat řešení vytvořené na míru vašeho konkrétního případu.

4 kontinenty, 20 zemí, stovky čistíren odpadních vod

Za 40 let existence společnosti Hydrotech jsme zrealizovali více než 800 čistíren odpadních vod. Ty dnes slouží obcím, městům a průmyslovým podnikům v 20 zemích světa.

  • Potravinářský
  • Papírenský
  • Chemický
  • Automobilový