Blog

Čištění odpadních vod ze zpracování masa – příklad čistírny 2

V posledních dnech začala práce na intenzifikaci a dostavbě čistírny odpadních vod pro našeho zákazníka, který je jedním z nejvýznamnějších výrobců šunky a masných specialit na českém trhu. Změny v procesu čištění nastaly z důvodu potřeby zvýšení kapacity čistírny odpadních vod, ale také i kvůli zvýšeným požadavkům na čistotu vody odtékající do recipientu, hlavně v parametru celkového dusíku. Nová ČOV se bude skládat z předčištění surových vod na flotační jednotce, která zajistí redukci znečištění fyzikálním způsobem. Dalším krokem bude biologické čištění, které odstraní zbylé organické a velkou část znečištění dusíkem ve dvoustupňovém uspořádání denitrifikace – nitrifikace. V čistící lince je zařazena i písková filtrace na dočištění vod, na úroveň BAT (Best Available Technology).

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Voda v budoucnosti? Těchto 7 předpovědí nám nevěstí nic dobrého

19.3.2023

Co bude s ledovci v Dolomitech nebo podzemní vodou ve Španělsku? Předpovědi na nejbližší dekády nepřinášejí nic dobrého.

ČTĚTE VÍC

Vývoz materiálu pro realizaci nejnovějšího projektu v Rusku

14.9.2018

Pomalu se dostáváme k bodu kde shromážďujeme technologie jednoho z našich nejnovějších projektů v Ruské federaci. V naší společnosti...