Blog

Blíží se období sběru hroznů a výroby vína- Jak se dají čistit odpadní vody z tohoto odvětví.

Minulý měsíc naše společnost dokončila projekt pro českého producenta vína. Jednalo se o instalaci vysoko zatěžovaného anaerobního reaktoru a následného aerobního stupně čištění, které jsou na vstupu chráněné mechanickým předčištěním. Produkce znečištění v odpadních vodách se v průměru vyrovná městě s 20 000 obyvateli. Velkou výhodou tohoto typu čištění je produkce bioplynu ze znečištění. Dokončení dílo je právě uváděno do provozu, bylo přivezeno několik cisteren granulovaného anaerobního kalu z různých zdrojů. Čistírna tedy začíná své aktivní působení v čištění vod. Předčištěné vody jsou zaústěné do městské kanalizace, a tak pokračují na další zpracování. Na komunální čistírnu odpadních vod.

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Využívejte to, co nám z nebe padá zdarma. Zachytáváním dešťové vody pomůžete planetě i sobě

8.1.2018

Zachytáváním dešťové vody jsme schopni ušetřit za použitou pitnou vodu až 40% ročních nákladů. Pomůžeme přitom sobě i životnímu...