Blog

Rekonstrukce sedimentační nádrže v procesu čištění odpadních vod.

V nejbližších měsících proběhne rekonstrukce dosazovací nádrže na ČOV našeho zákazníka z petrochemického průmyslu. Pro čistírnu je dobře fungující sedimentace jedním z klíčových procesů. A to i díky jejímu umístění, kdy se zařazuje obvykle jako poslední fáze čištění vody, kde se oddělí kal s naakumulovaným znečištěním. Projekt se zabývá mírnými stavebními úpravami a instalaci úplně nového zařízení shrabování kalu na dně dosazovací nádrže.

Další blogy