Oczyszczalnie ścieków przemysłowych

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych

Nasze przemysłowe oczyszczalnie ścieków są dostarczane do różnych gałęzi przemysłu. W szczególności dla przemysłu spożywczego, samochodowego, tekstylnego, papierniczego i celulozowego, przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Ponadto dostarczamy oczyszczalnie ścieków do przetwarzania rud i odpadów zwierzęcych (rośliny utylizujące).

W celu oczyszczenia ścieków przemysłowych o wysokich stężeniach, stosujemy z powodzeniem beztlenowe technologie oczyszczania ścieków ze zmaksymalizowaną produkcją biogazu. Dzięki temu Twoja oczyszczalnia może produkowac energię elektryczna i cieplną, a zastosowane rozwiązania pozwolą usunąć również azot, fosfor czy siarkę.

Oczyszczalnie ścieków dla twojej branży

Przemysł spożywczy

Przemysł samochodowy

Przemysł tekstylny

Przemysł celulozowo-papierniczy

Latest news

Enviral Leopoldov
Moscow Brewing company
Armstrong Yelabuga
Enviral Leopoldov

Industrial and sewage / Biofuels

Czytaj więcej
Moscow Brewing company

Industrial / Brewery

Czytaj więcej
Armstrong Yelabuga

Industrial / Mineral fiber production

Czytaj więcej
Belgorod, Russia