Průmyslové ČOV

Naše průmyslové čistírny odpadních vod dodáváme pro různá průmyslová odvětví. Konkrétně pro potravinářský, automobilový, textilní, papírenský a celulózový, chemický, jakož i farmaceutický průmysl. Kromě toho ČOV zajišťujeme i pro odvětví zpracování rud a živočišného odpadu (kafilérie).

Za účelem čištění koncentrovaných průmyslových odpadních vod úspěšně aplikujeme řešení anaerobního čištění, v rámci kterého používáme i technologii pro energetické využití bioplynu. Díky ní může vaše ČOV produkovat elektrickou či tepelnou energii. Kromě toho vám umíme pomoci i s efektivním čištěním odpadních vod s vysokým obsahem dusíku, fosforu či síry.

Wastewater treatment plants for your industry

Potravinářský průmysl

Automobilový průmysl

Textilní průmysl

Papírenský a celulózový průmysl

Latest news

30.7.2020

Maso a čištění odpadních vod z jeho zpracování- příklad čištění 1

V těchto dnech se dokončuje čistírna pro zákazníka vyrábějícího čerstvé opracované maso, uzené výrobky, masné speciality a lahůdkové výrobky studené a teplé kuchyně. Jedná se o nevelké vodohospodářské dílo, jehož primárním cílem je předčistit odpadní vodu na takové parametry, které splňují kanalizační řád a mohou poté natékat do veřejné kanalizace a dále na čistírnu odpadních vod. Technologie se skládá ze čtyř částí- mechanického předčištění, vyrovnávání výkyvů v kvalitě a množství vod vyrovnávací nádrží, dále flotace, která odstraní část z obsaženého množství znečištění z vody fyzikálním procesem ve formě flotačního kalu a posledním stupněm je kalové hospodářství, kde se shromažďuje flotační kal před odvozem k dalšímu zpracování.

14.7.2020

Blíží se období sběru hroznů a výroby vína- Jak se dají čistit odpadní vody z tohoto odvětví.

Minulý měsíc naše společnost dokončila projekt pro českého producenta vína. Jednalo se o instalaci vysoko zatěžovaného anaerobního reaktoru a následného aerobního stupně čištění, které jsou na vstupu chráněné mechanickým předčištěním. Produkce znečištění v odpadních vodách se v průměru vyrovná městě s 20 000 obyvateli. Velkou výhodou tohoto typu čištění je produkce bioplynu ze znečištění. Dokončení dílo je právě uváděno do provozu, bylo přivezeno několik cisteren granulovaného anaerobního kalu z různých zdrojů. Čistírna tedy začíná své aktivní působení v čištění vod. Předčištěné vody jsou zaústěné do městské kanalizace, a tak pokračují na další zpracování. Na komunální čistírnu odpadních vod.

30.6.2020

Bioetanol a čištění odpadních vod

V posledních dnech se připravují potřební věci na poloprovozní testování zpracování odpadních vod z výroby bioetanolu. Testování bude probíhat několik týdnů. Cílem je ověřit zpracování části odpadních vod anaerobním způsobem., při kterém z odpadních vod vzniká energeticky bohatý bioplyn. Momentálně se připravují potřebné nádrže, jejich propojení, potřebné chemikálie na analýzy a další vybavení. Všechno toto vybavení bude v blízké době odesláno k zákazníkovi, kde budou naši technologové poloprovozní pokus řídit.

Enviral Leopoldov
Moscow Brewing company
Armstrong Yelabuga
Enviral Leopoldov

Industrial and sewage / Biofuels

číst více
Moscow Brewing company

Industrial / Brewery

číst více
Armstrong Yelabuga

Industrial / Mineral fiber production

číst více