Průmyslové ČOV

Naše průmyslové čistírny odpadních vod dodáváme pro různá průmyslová odvětví. Konkrétně pro potravinářský, automobilový, textilní, papírenský a celulózový, chemický, jakož i farmaceutický průmysl. Kromě toho ČOV zajišťujeme i pro odvětví zpracování rud a živočišného odpadu (kafilérie).

Za účelem čištění koncentrovaných průmyslových odpadních vod úspěšně aplikujeme řešení anaerobního čištění, v rámci kterého používáme i technologii pro energetické využití bioplynu. Díky ní může vaše ČOV produkovat elektrickou či tepelnou energii. Kromě toho vám umíme pomoci i s efektivním čištěním odpadních vod s vysokým obsahem dusíku, fosforu či síry.

Wastewater treatment plants for your industry

Potravinářský průmysl

Automobilový průmysl

Textilní průmysl

Papírenský a celulózový průmysl

Latest news

20.5.2020

Rekonstrukce sedimentační nádrže v procesu čištění odpadních vod.

V nejbližších měsících proběhne rekonstrukce dosazovací nádrže na ČOV našeho zákazníka z petrochemického průmyslu. Pro čistírnu je dobře fungující sedimentace jedním z klíčových procesů. A to i díky jejímu umístění, kdy se zařazuje obvykle jako poslední fáze čištění vody, kde se oddělí kal s naakumulovaným znečištěním. Projekt se zabývá mírnými stavebními úpravami a instalaci úplně nového zařízení shrabování kalu na dně dosazovací nádrže.

5.5.2020

Zvýšení koncentrace kyslíku v nádržích ČOV

Hydrotech získal nový projekt na rekonstrukci části aerobního čištění odpadních vod. Jedná se o klíčový úsek, který zabezpečuje dodávku vzduchu do biologické části ČOV. Práce budou obsahovat výměnu aeračního systému a rozvodu vzduchu, dodávku nových dmychadel s programem řízení výkonu dmychadel na základě koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivačních nádržích. Dostatek kyslíku v systému je nezbytná podmínka pro zabezpečení odbourání znečištění z odpadních vod.

22.4.2020

Mlékárna, čistírna odpadních vod a kalové hospodářství

V mlékárně na Moravě HYDROTECH instaloval nové zařízení na odvodnění kalu vznikajícího při čištění odpadních vod. Jde o pomaloběžný šnekový lis, který může čerpat i kal s nízkými koncentracemi, a teda přímo z nádrží. Účinnost procesu závisí od kvality kalu na vstupu do technologie. Výrobce udává možnost dosáhnout sušinu na výstupu od 15 do 30 %. V některých případech tento typ odvodňovací technologie vychází investičně výrazně lépe než běžně dodávaná technologie - například odstředivky.

Enviral Leopoldov
Moscow Brewing company
Armstrong Yelabuga
Enviral Leopoldov

Industrial and sewage / Biofuels

číst více
Moscow Brewing company

Industrial / Brewery

číst více
Armstrong Yelabuga

Industrial / Mineral fiber production

číst více