Průmyslové ČOV

Naše průmyslové čistírny odpadních vod dodáváme pro různá průmyslová odvětví. Konkrétně pro potravinářský, automobilový, textilní, papírenský a celulózový, chemický, jakož i farmaceutický průmysl. Kromě toho ČOV zajišťujeme i pro odvětví zpracování rud a živočišného odpadu (kafilérie).

Za účelem čištění koncentrovaných průmyslových odpadních vod úspěšně aplikujeme řešení anaerobního čištění, v rámci kterého používáme i technologii pro energetické využití bioplynu. Díky ní může vaše ČOV produkovat elektrickou či tepelnou energii. Kromě toho vám umíme pomoci i s efektivním čištěním odpadních vod s vysokým obsahem dusíku, fosforu či síry.

Wastewater treatment plants for your industry

Potravinářský průmysl

Automobilový průmysl

Textilní průmysl

Papírenský a celulózový průmysl

Latest news

22.12.2020

Rekonstrukce stíracího zařízení dosazovací nádrže pro ČOV s kapacitou až 1 000 m3/h

Od listopadu 2020 je v trvalém provozu systém stírání dna dosazovací nádrže pro významného producenta rafinérských, petrochemických a agrochemických produktů. Jelikož se jedná o průtok 1 000 metrů krychlových za hodinu, je velmi důležitá každá rekonstrukce a důsledná péče o technologické zařízení.

10.12.2020

Úspěšné dokončení intenzifikace ČOV pro maso zpracovávající průmysl

Zpracování masa a výroba různých výrobků z této suroviny, jako například šunka nebo uzené výrobky, produkuje odpadní vody se silným znečištěním. Jejich množství se může vyšplhat i na 800 metrů krychlových za den. Takovou kapacitu má čistírna odpadních vod, kterou Hydrotech nedávno dokončil a spustil do provozu. Proces čištění je vyskládaný z mechanického předčištění na rotačním sítu a flotační jednotce. Dočištění probíhá v biologickém stupni ČOV a na pískových filtrech. Intenzivně jsme se na tomto projektu zaměřili i na odstraňování zápachu, který je pro takové vody typický.

19.11.2020

Návrh vysoce zatížené sedimentační nádrže v papírenském průmyslu

Projekt, kterému předcházely ne právě triviální testy sedimentace, postupně dostává tvář projektové dokumentace. Jde o předčištění odpadních vod ze zpracování sběrového papíru a jeho opětovného využití. V tomto případě jde o předčištění odpadních vod sedimentací v dosazovací nádrži a následné vypouštění do městské kanalizace. Typické pro vody z tohoto průmyslu jsou nerozpuštěné látky, které jsou poměrně těžké a velmi dobře a rychle sedimentují. Proto je v návrhu dosazovací nádrž, která i při vysokém zatížení bude efektivně odstraňovat velkou většinu nerozpuštěných látek.

Enviral Leopoldov
Moscow Brewing company
Armstrong Yelabuga
Enviral Leopoldov

Industrial and sewage / Biofuels

číst více
Moscow Brewing company

Industrial / Brewery

číst více
Armstrong Yelabuga

Industrial / Mineral fiber production

číst více