Blog

Hydrotech na medzinárodnej konferencii spoločnosti Paques

Dlhoročný partner našej firmy spoločnosť Paques organizoval na začiatku novembra internú konferenciu s názvom Product & Sales conference 2019, na ktorú bol pozvaný aj Hydrotech. Dvaja členovia zo slovenskej časti a dvaja členovia z ruskej časti Hydrotechu sa stretli v meste Zwolle v Holandsku, kde sa konferencia konala. Okrem veľmi vážených členov ako pán Vellinga a pán Buisman, ktorí sa zaslúžili o významné objavy v odbore čistenia vôd, sme streli dlhoročných firemných známych a tiež ľudí, s ktorými teraz bližšie spolupracujeme napríklad aj v USA alebo Ruskej federácii. Celá konferencia sa niesla vo veľmi priateľskej atmosfére plnej inšpirácií a nadšenia z dosiahnutých úspechov v oblasti anaeróbneho čistenia vysokoznečistených odpadových vôd, biologického odstraňovania síry z bioplynu alebo napríklad odstraňovaním vysokých koncentrácií dusíka z vôd. Okrem týchto viac technických záležitostí sme sa venovali aj schopnostiam zákazníkovi pochopiteľnejšie vysvetliť spôsob a výhody čistenia vôd práve anaeróbnym spôsobom. Celý tento čas bol popretkávaný rozhovormi, prezentáciami a diskusiami so zaujímavými ľuďmi naprieč celým svetom od Brazílie, cez Európu, Čínu, Austráliu až po Pacifik, naprieč všetkými možnými pozíciami v štruktúre firmy Paques od vedúcich logistiky, servisu cez technológov, obchodníkov až po riaditeľov.

Ďalšie články