Blog

Hydrotechu záleží na zvyšovaní bezpečnosti u zákazníkov

Bezpečnosť na pracovisku je jednou z dôležitých tém každého zamestnávateľa. Dlhoročný zákazník našej firmy oslovil Hydrotech, aby navrhol a zrealizoval opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť pri dovezení chemikálie – síranu železitého na ČOV. Riešenie spočívalo v inštalácii manuálnych ventilov so snímaním polohy v mieste stáčania chemikálie, ďalej sa inštalovali nové bezpečnostné pneumatické ventily a k stáčaciemu miestu sa inštaloval nový displej so sledovaním hladiny v zásobníkoch síranu.

Ďalšie články