Blog

Kvôli drogérii a liekom, ktoré splachujeme v toaletách, sa samce rýb menia na hermafrodity

Zamysleli ste sa nad tým, kde končia chemické látky z drogérie a liekov, ktoré bežne používame? Veľká časť končí priamo v riekach.

Denne sa umývame mydlom. Potu zabraňujeme dezodorantom. Používame parfumy. Šampóny. Odličovacie vody. Príbytky umývame čistiacimi prostriedkami a v neposlednom rade do seba dávame lieky a antikoncepčné tabletky. Zamysleli ste sa však nad tým, kam sa všetka tá chémia z našich tiel napokon dostáva? Veľká časť končí priamo v riekach.

A práve v riekach pácha škody na všetkom živom. Ryby nevynímajúc.

Dôkazom je štúdia z Veľkej Británie

Experti z University of Exeter v júli tohto roku odprezentovali verejnosti výsledky, ktoré sa im podarilo zistiť výskumom až 50 rôznych riečnych tokov naprieč celou Britániou. Ich zistenia boli zarážajúce. Až 20 % zo všetkých samcov rýb v riekach vykazovalo okrem samčích aj samičie znaky.

To znamená, že jeden z piatich samcov vykazoval charakteristiky obojpohlavného živočícha – čiže hermafrodita. Dôvodom tejto neobvyklej premeny sú chemikálie a antikoncepčné látky, ktoré sa z nášho tela dostávajú priamo do kanalizácie.

Keďže mnohé čistiarne odpadových vôd nie sú schopné zneškodniť tieto látky, v podobe úžitkovej vody putujú ďalej do riek, kde negatívne vplývajú na vodné živočíchy.

Menej spermií, viac vajíčok

Spomenuté hygienické, čistiace a antikoncepčné prostriedky zanechávajú vo vode chemikálie, ktoré na ryby vplývajú rovnakým spôsobom ako ľudský hormón estrogén. (Estrogény sú primárne ženskými pohlavnými hormónmi, ktoré sa zvyknú podávať napríklad transsexuálom, ktorí sa chcú stať ženou.)

Chemikálie, ktoré postihujú ryby, spôsobujú u samčekov nielen zníženie produkcie spermií, ale zároveň sú u nich spúšťačom produkcie vajíčok. Chemické látky v produktoch, ktoré bežne používame, tak majú výrazne negatívny vplyv na ich reprodukciu.

bunch-of-fishes-swimming-in-the-ocean

Zmeny v správaní

Hoci chémia a antikoncepcia má neblahý dopad na zmeny v pohlaví rýb, ďalšie negatíva spôsobujú aj antidepresíva. Podľa štúdie totiž látky, ktoré sa z týchto tabletiek cez kanalizáciu dostávajú do riek, nečakaným spôsobom ovplyvňujú správanie rýb.

Ryby vystavované týmto látkam totiž vykazujú menej agresívne správanie, najmä čo sa týka ich reakcií na predátorov.

Znečistenie nie je veľké, ale je rizikom

Chemické látky z liekov a drogérie môžeme nájsť v každej vode, ktorá je akýmkoľvek spôsobom zasiahnutá ľudskými aktivitami. A hoci množstvo tohto znečistenia sa zatiaľ rovná 1 až 2 kvapkám v celom olympijskom bazéne, stále je rizikom pre prírodu i celý ekosystém. Napokon, dôkazom sú už spomenuté ryby.

Riešenia

Aktuálny stav je veľkou výzvou pre náš všetkých. Nielen pre producentov spomínaných produktov, ale aj pre celú oblasť čistenia odpadových vôd, nevynímajúc nás všetkých v Hydrotech.

Čistiarne odpadových vôd sa totiž musia naďalej zlepšovať, aby dokázali okrem uhlíka, dusíka, fosforu, síry, baktérií a vírusov odstrániť z použitých vôd aj chemické látky obsiahnuté v produktoch osobnej starostlivosti. Aj preto budeme neustále pracovať na vylepšovaní našich technológií.

Ďalšie články

Čítať viac

Čo v prípade, ak na Slovensku v dôsledku otepľovania výrazne poklesne hladina vôd?

23.11.2017

Riešením tohto problému môže byť aplikácia systému Zero Liquid Discharge (ZLD).