Blog

Testovanie priemyselných odpadových vôd v poloprevádzkových modeloch

Už niekoľko mesiacov sa Hydrotech intenzívne zaoberá poloprevádzkovým testovaním odpadových vôd z potravinárskeho priemyslu s vysokými koncentráciami organických látok (CHSK), síry a anorganických solí. V prvej fáze pokusov sa skúšalo spracovanie znečistených vôd aeróbnymi baktériami, ktoré potrebujú pre svoje fungovanie kyslík. Po niekoľkých zásadných úpravách technológie sa proces rozbehol veľmi dobre a systém čistí vody v rámci požadovaných limitov. V druhej fáze sa Hydrotech rozhodol skúsiť čistiť vody aj anaeróbnym spôsobom. Postupným zaťažovaním systému sa zisťujú parametre vysokozaťažovaného IC reaktora a kapacity jeho čistenia. Výsledky tohto modelu vyzerajú taktiež veľmi sľubne.

Ďalšie články

Čítať viac

Hydrotech získal projekt na realizáciu ČOV pre spoločnosť vyrábajúcu sirupy

15.12.2019

Hydrotech opäť potvrdil svoje kvality aj na území Ruskej federácie, kde sa mu podarilo získať zákazku realizácie čistiarne odpadových vôd...

Čítať viac

Čo v prípade, ak na Slovensku v dôsledku otepľovania výrazne poklesne hladina vôd?

23.11.2017

Riešením tohto problému môže byť aplikácia systému Zero Liquid Discharge (ZLD).

Čítať viac

Stretnutie slovenského a ruského Hydrotechu vo Vinosadoch

21.8.2018

Na začiatku júla sme vo Vinosadoch zorganizovali stretnutie slovenských a ruských kolegov. Cieľom stretnutia bola výmena skúseností z...