Blog

Záchod nie je kôš. Tieto veci by ste do vášho WC nikdy nemali splachovať

Viete, ktorými vecami pri splachovaní škodíte svojej kanalizácii či životnému prostrediu? Niektoré sú vskutku kuriózne.

Splachovaním nežiaduceho odpadu vo WC alebo umývadla môžete spôsobiť nielen upchatie potrubia a následné vytopenie domácnosti. Táto nezodpovedná ľudská činnosť vedie tiež k zvyšovaniu cien za odvádzanie a čistenie odpadových vôd, k rozmnožovaniu potkanov, no predovšetkým k celkovému znečisťovaniu životného prostredia. Ktoré veci by ste teda mali okamžite prestať hádzať do kanalizácie?

1. Vlhčené utierky, hygienické potreby a plienky

Už v roku 2014 vydal EurEau (Európsky zväz národných asociácií poskytovateľov služieb pre dodávky vody a odpadové vody) správu s názvom Záchod nie je kôš. V nej dôrazne upozorňoval na škody, ktoré ročne spôsobujú vlhčené utierky.

Z tejto štúdie vyplynulo, že za rok spôsobia vlhčené utierky „vodárom“ z 27 európskych krajín škody až do výšky miliardy eur. Kvôli tomu, že ich ľudia splachujú do záchodov, totiž často dochádza k upchávaniu kanalizačných potrubí. Tie následne prasknú a zaplavia ulice.

Navyše, spolu s ďalšími hygienickými produktmi, ktoré sa vo vode nedokážu rozložiť, často končia až v moriach a riekach, kde spôsobujú veľké environmentálne škody.

Do záchoda teda spolu s vlhčenými utierkami rozhodne nepatria ani hygienické vložky, tampóny, použité kondómy, plienky a iné hygienické potreby.

2. Potraviny a kuchynský odpad

Mnohí ľudia si stále myslia, že splachovať potraviny vo WC je úplne normálny spôsob, ako sa zbaviť nechceného či pokazeného jedla. Opak je však pravdou.

Nielenže môžu upchávať kanalizáciu, ale zároveň sú dôvodom zdržiavania sa a rozmnožovania potkanov v blízkosti domácností. Ak pritom jedlo do kanalizácie splachujete často, nie je vylúčené, že sa vám vyhladovaný potkan cez kanalizačnú prípojku dostane až do vášho WC.

Navyše, usadzovanie zvyškov jedál v kanalizačnej prípojke môže spôsobiť upchatie tejto prípojky. Zachytené jedlo tu následne začne hniť, s čím priamo súvisí vznik zapáchajúcich a neraz i výbušných plynov, ktoré môžu preniknúť až do nehnuteľnosti.

Kuchynský odpad jednoducho nie je odpadovou vodou. Preto jedlo, ktoré už nemá iné využitie, nabudúce radšej zabaľte a vyhoďte do odpadkového koša.

spinavy-zniceny-zachod

3. Tuky a oleje

Kuchynský olej a tuky taktiež v kanalizácii nemajú čo hľadať. Potom, ako ich spláchnete v umývadle či v záchode, totiž môžu stuhnúť a vytvoriť v kanalizačných potrubiach zátku. Následky si určite viete domyslieť aj sami.

4. Lieky, chemické látky a ropné produkty

Odpadovou vodou sa nesmú likvidovať ani lieky. Ak ich nespotrebujete, nehádžte ich dokonca ani do koša, ale odneste ich priamo do lekárne alebo nemocnice, kde s týmto odpadom správne naložia.

Do kanalizácie a odpadkových košov rovnako nepatria ani riedidlá, farby, lepidlá, motorové oleje, benzín či rôzne iné chemikálie. Tie totiž vyvolávajú v kanalizácii nežiaduce chemické reakcie, pri ktorých vznikajú nebezpečné plyny a ktoré navyše poškodzujú rúry kanalizácie a tiež samotný biochemický čistiarenský proces.

Mestské čistiarne odpadových vôd totiž bývajú mechanicko-biologické, čo znamená, že na čistenie vody sa v nich používajú rôzne mikroorganizmy, ktoré odstraňujú z odpadových vôd škodlivé látky.

Tieto mikroorganizmy sú však veľmi citlivé napríklad aj na spomínané chemické látky, ktoré spôsobujú, že strácajú svoju čistiacu schopnosť a postupne odumierajú. Z takto poškodených ČOV následne unikajú nekvalitne prečistené odpadové vody, ktoré spolu s chemikáliami unikajú priamo do životného prostredia.

Ak vám teda záleží na ochrane našej planéty a všetkých živých tvoroch na nej, nabudúce lieky a iné chemické látky nesplachujte.

zelena-voda-vlny

5. Nerozpustné materiály (textil, plasty, ohorky z cigariet, drevo...)

Hoci je tento bod úplnou samozrejmosťou, napriek tomu ho treba často pripomínať. Nie je totiž výnimkou, že v kanalizácii končia aj plastové a drevené výrobky, cigaretové ohorky, oblečenie, plechovky, konzervy či iné kovy. Je pritom úplne jasné, že tieto materiály spôsobujú upchatie kanalizačných rúr, ktoré vedie k haváriám.

Časté čistenie kanalizácie a odstraňovanie následkov spomínaných havárií pritom spôsobuje zvyšovanie cien za odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Takže ak ste ľahostajní k životnému prostrediu, čo veríme, že nie ste, nebuďte ľahostajní aspoň k svojim financiám.

6. Zvieracie fekálie

Teraz sa možno budete čudovať, ale vo WC by ste nemali splachovať ani výkaly vašich zvieratiek, pretože aj tie môžu spôsobiť prevádzkové problémy prietoku v potrubiach a poruchy funkcie podtlakových ventilov.

Zvieracích exkrementov sa teda zbavte klasicky v odpadkových košoch, alebo ak máte záhradku, využite ich ako materiál na kompost.

Ďalšie články

Čítať viac

Testovanie priemyselných odpadových vôd v poloprevádzkových modeloch

7.8.2019

Už niekoľko mesiacov sa Hydrotech intenzívne zaoberá poloprevádzkovým testovaním odpadových vôd z potravinárskeho priemyslu s vysokými...

Čítať viac

Mäso a čistenie odpadových vôd z jeho spracovania – príklad čistiarne 2

10.9.2020

V posledných dňoch sa spustili práce na intenzifikácii a dostavbe čistiarne odpadových vôd pre nášho zákazníka, ktorý je jedným z...