Bioplynový reaktor s pohyblivým lôžkom

MBBR (bioplynový reaktor s pohyblivým lôžkom) je bežným názvom pre proces biologického čistenia, ktorý vynašiel profesor Halvard Odegaard v Trondheime koncom 80. rokov.

Ide o aeróbny alebo anoxický proces biofilmu. Mikroorganizmy rastú ako biofilm na chránenom povrchu nosičov. To umožňuje získať vysoko prispôsobenú mikroflóru a získať degradáciu toxických a/alebo pretrvávajúcich látok. Môže sa tiež prevádzkovať s vysokým organickým zaťažením, kde sa degraduje iba časť organických látok alebo za podmienok obmedzených živinami. Toto je spoločné riešenie v kombinácii s procesom aktivovaného kalu. Proces môže byť aj termofilný. Nosiče sú suspendované v bioreaktore buď pomocou prevzdušňovania, alebo pomocou mechanických miešačov. Sito na výstupe udržuje nosiče v reaktore, prebytočná biomasa sa odčerpáva a vypúšťa sa vodou. Miešanie nosičov zabezpečuje dopravu substrátu, živín a kyslíka do biofilmu a odstraňuje metabolity.

MBBR sa môže často používať v existujúcich nádržiach. Rast biofilmu závisí od druhu čistených odpadových vôd a správneho výberu nosičov. 

HYDROTECH dodáva na trhu dostupné nosiče, ktorých výber závisí od požiadaviek konkrétneho projektu.

Staňte sa naším partnerom

Oslovili vás riešenia, ktoré ponúkame, a uvažujete o spolupráci s nami? Alebo sa chcete podrobnejšie informovať o ponuke našich služieb? Kontaktujte nás.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.