Odstraňovanie sírovodíka z bioplynu

Systém odstraňovania sírovodíka z bioplynu je založený na kontinuálnej regenerácii roztoku lúhu v bioreaktore. Ako vedľajší produkt vzniká čistá elementárna síra, ktorá sa môže používať v poľnohospodárstve ako hnojivo alebo fungicíd.

Systém, ktorý zabezpečujeme, sa vyznačuje veľmi nízkymi prevádzkovými nákladmi (až 90 % úspora oproti klasickým lúhovým práčkam), vysokou účinnosťou a stabilitou procesu.

Staňte sa naším partnerom

Oslovili vás riešenia, ktoré ponúkame, a uvažujete o spolupráci s nami? Alebo sa chcete podrobnejšie informovať o ponuke našich služieb? Kontaktujte nás.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.