Využitie bioplynu na výrobu elektrickej alebo tepelnej energie

Vedľajším produktom anaeróbneho čistenia je vysokovýhrevný bioplyn, ktorý sa môže spaľovať vo vlastnej kotolni, prípadne privádzať do centrálnej kotolne v závode.

Pri väčších objemoch vyprodukovaného bioplynu je výhodné inštalovať kogeneračnú jednotku. Tá totiž dokáže zabezpečiť kombinované využitie bioplynu na výrobu elektrickej energie a tepla. Čistením odpadových vôd tak získate čistú a ekologicky neškodnú energiu, ktorá vám poslúži pri znižovaní prevádzkových nákladov.

Staňte sa naším partnerom

Oslovili vás riešenia, ktoré ponúkame, a uvažujete o spolupráci s nami? Alebo sa chcete podrobnejšie informovať o ponuke našich služieb? Kontaktujte nás.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.