Blog

8 důležitých faktů o pitné vodě, které bychom si měli pamatovat

Je spíše ohromující, že jsme na naší planetě dopadli tak, že téměř 800 milionů lidí na Zemi nemá pitnou vodu.

Věděli jste, že jedno spláchnutí spotřebuje v průměru 8 litrů pitné vody? Zní to neuvěřitelné? Počkejte si na víc!

V tomto článku jsme shrnuli 8 důležitých faktů o vodě, které by si měli všichni lidé s dostatečným zásobováním vodou uvědomit.

Pitná voda není v globálním měřítku samozřejmostí, proto bychom se měli více starat o ochranu vod a úsporu vody.

Pojďme to shrnout!

1.

Podle projektu "The Water Project" (Vodní projekt) až 783 milionů lidí nemá přístup k čisté a bezpečné vodě. 1 z 9 lidí po celém světě nemůže uhasit svou žízeň, neboť jim chybí pitná voda.

2.

V souvislosti s výše uvedeným je až 80% nemocí spojeno se špatnou kvalitou vody a hygienickými podmínkami v rozvojových zemích.

3. 

Počet nemocných, kteří nemají přístup k čisté pitné vodě, je alarmující, protože polovina nemocničních lůžek na světě je plná lidí trpících chorobami souvisejícími s vodou.

4.

Nedostatek pitné vody se týká i vzdělávacího systému. Více než polovina základních škol v rozvojových zemích nemá přístup k vodovodním a sanitárním zařízením. Bez toalet dospívající dívky často vynechávají školu.

deti

5.

To není jediný případ, kdy ženy trpí nedostatkem vody. Téměř dvě třetiny domácností, které nemají přístup k pitné vodě, spoléhají na ženy, že poskytnou rodině vodu.

6.

Pro pořádek 70% našich vodních zdrojů využíváno v zemědělství a zavlažování, v domácnostech pouze 10%.

7.

Vraťme se k chorobám spojeným s vodou. Zneklidňující zpráva je, že 1 z každých 5 úmrtí ve věku do 5 let po celém světě je způsobeno onemocněním souvisejícím s vodou.

8.

Po přečtení této informace bychom si měli být vědomi důležitosti ochrany vody. Koneckonců, investice do čisté vody a ochrany vody by mohly zachránit malé děti po celém světě a získat více než 413 milionů dní zdraví.

sink

Musíme opatrovat své dostupné přírodní zdroje. Neberte vodu za samozřejmost, ale chraňte ji. Respektujte vodní zákony, aby naše vnoučata mohla užívat potěšení a pít čistou vodu, která poteče kohoutky.

Zdroj:  https://thewaterproject.org/water-scarcity/water_stats

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Setkání slovenských a ruských Hydrotechů ve Vinosadě

21.8.2018

Na začátku července jsme uspořádali setkání slovenských a ruských kolegů ve Vinosadách. Schůzka se zaměřila na výměnu zkušeností z...

ČTĚTE VÍC

Vědci ze Singapuru chtějí čistit odpadní vody elektřinou. Jaká je jejich vize?

28.5.2018

Technologie čištění odpadních vod se za poslední období posunula značně vpřed. Dosud se však nevyřešil problém s eliminací...

ČTĚTE VÍC

5 tvůrčích příkladů využití recyklované odpadní vody ve společnosti

3.7.2018

Recyklovaná odpadní voda může být použita téměř bez omezení. Mohli byste být přesvědčeni následujícími pěti příklady.