Blog

8 důležitých faktů o pitné vodě, které bychom si měli pamatovat

Je spíše ohromující, že jsme na naší planetě dopadli tak, že téměř 800 milionů lidí na Zemi nemá pitnou vodu.

Věděli jste, že jedno spláchnutí spotřebuje v průměru 8 litrů pitné vody? Zní to neuvěřitelné? Počkejte si na víc!

V tomto článku jsme shrnuli 8 důležitých faktů o vodě, které by si měli všichni lidé s dostatečným zásobováním vodou uvědomit.

Pitná voda není v globálním měřítku samozřejmostí, proto bychom se měli více starat o ochranu vod a úsporu vody.

Pojďme to shrnout!

1.

Podle projektu "The Water Project" (Vodní projekt) až 783 milionů lidí nemá přístup k čisté a bezpečné vodě. 1 z 9 lidí po celém světě nemůže uhasit svou žízeň, neboť jim chybí pitná voda.

2.

V souvislosti s výše uvedeným je až 80% nemocí spojeno se špatnou kvalitou vody a hygienickými podmínkami v rozvojových zemích.

3. 

Počet nemocných, kteří nemají přístup k čisté pitné vodě, je alarmující, protože polovina nemocničních lůžek na světě je plná lidí trpících chorobami souvisejícími s vodou.

4.

Nedostatek pitné vody se týká i vzdělávacího systému. Více než polovina základních škol v rozvojových zemích nemá přístup k vodovodním a sanitárním zařízením. Bez toalet dospívající dívky často vynechávají školu.

deti

5.

To není jediný případ, kdy ženy trpí nedostatkem vody. Téměř dvě třetiny domácností, které nemají přístup k pitné vodě, spoléhají na ženy, že poskytnou rodině vodu.

6.

Pro pořádek 70% našich vodních zdrojů využíváno v zemědělství a zavlažování, v domácnostech pouze 10%.

7.

Vraťme se k chorobám spojeným s vodou. Zneklidňující zpráva je, že 1 z každých 5 úmrtí ve věku do 5 let po celém světě je způsobeno onemocněním souvisejícím s vodou.

8.

Po přečtení této informace bychom si měli být vědomi důležitosti ochrany vody. Koneckonců, investice do čisté vody a ochrany vody by mohly zachránit malé děti po celém světě a získat více než 413 milionů dní zdraví.

sink

Musíme opatrovat své dostupné přírodní zdroje. Neberte vodu za samozřejmost, ale chraňte ji. Respektujte vodní zákony, aby naše vnoučata mohla užívat potěšení a pít čistou vodu, která poteče kohoutky.

Zdroj:  https://thewaterproject.org/water-scarcity/water_stats

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Využívejte to, co nám z nebe padá zdarma. Zachytáváním dešťové vody pomůžete planetě i sobě

8.1.2018

Zachytáváním dešťové vody jsme schopni ušetřit za použitou pitnou vodu až 40% ročních nákladů. Pomůžeme přitom sobě i životnímu...

ČTĚTE VÍC

Modrá, Zelená, Šedá: Víte, co znamenají barvy řek pro naši planetu?

19.9.2018

Barevné stopy vody ukazují míru využití tohoto přírodního zdroje při výrobě zboží a služeb denní spotřeby.