Blog

8 dôležitých faktov o pitnej vode, ktoré by si mal uvedomiť každý z nás

Poznáte 8 dôležitých faktov, na ktoré by ste mali myslieť ešte pred samotným otočením vodovodného kohútika?

Vedeli ste, že na jedno spláchnutie minieme v priemere 8 litrov pitnej vody? Zarážajúce na tom je najmä to, že zatiaľ čo my takto pitnou vodou plytváme, na jej nedostatok trpí vo svete takmer 800 miliónov ľudí. Paradox? Vonkoncom nie je jediný.

V tomto článku sme preto spísali hneď 8 ďalších dôležitých faktov o vode, ktoré by si mal uvedomiť každý, kto žije v krajine s jej bezproblémovou dostupnosťou čistej vody.

Pitná voda totiž z globálneho hľadiska vôbec nie je samozrejmosťou, a preto by sme mali jej ochrane a šetreniu venovať oveľa viac pozornosti.

Prejdime teda k spomínaným faktom:

1.

Podľa portálu The Water Project nemá prístup k bezpečnej a čistej vode až 783 miliónov ľudí. Znamená to teda, že približne 1 človek z 9 ľudí na svete si nemôže bežne dopriať pitnú vodu.

2.

S vyššie spomenutým faktom súvisí aj to, že v rozvojových krajinách trpí až 80 % ľudí chorobami, ktoré sú priamo späté s nekvalitnou vodou a zlými hygienickými podmienkami.

3.

Počty chorých ľudí, ktorí nemajú prístup k čistej pitnej vode, pritom vôbec nie sú zanedbateľné. Zapĺňajú totiž až polovicu lôžok vo všetkých nemocniciach na svete.

4.

Nedostatok kvalitnej vody spôsobuje problémy aj v školstve. Viac než polovica základných škôl v rozvojových krajinách nedisponuje čistou vodou a sanitárnymi zariadeniami. V dôsledku toho dievčatá v puberte veľmi často vynechávajú školu.

africke deti, deti v Afrike, deti v skole, skolska uniforma, skolaci, trieda

5.

Chýbajúca pitná voda trápi ženy aj iným spôsobom. Takmer v dvoch tretinách domácností, ktoré nemajú prístup k pitnej vode, totiž majú na starosti jej zháňanie práve ženy.

6.

Zaujímavosťou pritom je, že až 70 % zdrojov vody sa využíva na poľnohospodárstvo a zavlažovanie a len 10 % smeruje do domácností.

7.

Vráťme sa ale naspäť k ochoreniam spätým s nedostatkom pitnej vody. Mimoriadne znepokojujúcim faktom je, že až 1 z 5 úmrtí detí pod 5 rokov spôsobujú práve choroby zapríčinené znečistenou vodou.

8.

Aj preto je dôležité uvedomiť si, aká dôležitá je ochrana pitnej vody. Napokon, investovaním do čistej vody a jej ochrany môžete pomôcť deťom z celého sveta získať viac než 413 miliónov dní zdravia.

kuchynsky drez, kuchynsky kohutik, tecuca voda, kuchyna, biela kuchyna, moderna kuchyna

Vážme si preto prírodné bohatstvo, ktoré máme, neberme vodu ako samozrejmosť, ochraňujme ju, rešpektujme vodný zákon a prispejme spoločne k tomu, aby sa i ďalšie generácie mohli kedykoľvek napiť čistej vody, ktorá nám tečie z vodovodných kohútikov.

zdroj informácií: https://thewaterproject.org/water-scarcity/water_stats

 

Ďalšie články

Čítať viac

Koronavírus v odpadovej vode: Pri správnom čistení neprežije, za istých okolností dokonca pomôže

20.5.2020

Koncom apríla zozbierali v americkom štáte Kansas vzorky z 12 čistiarní odpadových vôd. Až v 10 z nich sa našiel genetický materiál,...

Čítať viac

Nové ekologické kosačky

13.4.2018

Po vydarenom minuloročnom chove malej skupinky baranov sme sa do toho pustili opäť. Už niekoľko týždňov sa za budovou nášho skladu a...

Čítať viac

Čo zapríčiňuje preťaženie ČOV a ako tento problém riešiť?

31.5.2018

Prečítajte si dôležité informácie o dôsledkoch preťaženia ČOV a možných riešeniach takejto situácie.