Blog

Je znečištění řek globální problém? Zde je seznam 8 nejvíce znečištěných řek světa

Následující seznam zobrazuje řeky z celého světa, ve kterých se nechcete koupat, ani se na ně dívat.

Městský odpad a toxická kontaminace již zničily téměř veškerý život v těchto řekách; avšak ignorance lidí a průmyslových výrobců nemá žádné hranice. Podívete se sami.

1. Řeka Matanza, Argentina 

Řeka Matanza je dlouhá 64 km a nachází se v Riachuelu v Argentině. Domorodci ji často nazývají přezdívkou "Řeka jatek", což naznačuje vysokou úroveň znečištění.

Do řeky Matanza vtéká velké množství odpadu z jatek a koželuhů, které kontaminují řeku chemickými látkami a těžkými kovy, jako je arsen, chrom, rtuť nebo měď. Aby to ještě nebylo málo, odpadní voda z domácností se vypouští také přímo do řeky.  

V důsledku toho je řeka Matanza známá svým špatným zápachem, bez života a od roku 2013 je považována za jednu z nejznečistěnějších řek na světě.

matanza
Zdroj: kickassfacts.com 

2. Řeka Buriganga, Bangladéš

Řeka Buriganga je bezpochyby nejvíce znečištěná řeka v Bangladéši. Z hlavního města Bangladéše, Dhaka, denně vtéká do řeky 4500 tun odpadu.

Na řece Buriganga najdete téměř každý druh odpadu, který vás napadne, od chemického odpadu z továren, domácího či zdravotního odpadu až po mrtvé těla zvířat. Až 80% odpadních vod, které protékají řekou, se vůbec neupravuje.

Stejně jako v řece Matanza je hledání životních forem v řece Buriganga zbytečné.

buriganga Source: kickassfacts.com 

3. Řeka Marilao, Filipíny

Řeka Marilao, poškozená různými odpady pocházejícími převážně z kožených a textilních továren a skládek komunálních odpadů, proudí kolem Filipínské provincie Bulacan. V dnešní době není v řece téměř žádný kyslík přítomen, takže v ní nemůže existovat žádná forma života. Řeka Marilao je tedy jednou z 50 mrtvých Filipínských řek.

Správný systém na čištění odpadních vod by mohlo ještě mnoho z nich zachránit.

Greenpeace v současné době pracuje na odstraňování lidských chyb průmyslových výrobců odpovědných za znečištění řek. Jejich cílem je upozornit filipínskou vládu na znečištění řek a přesvědčit je, aby poskytly finanční podporu. Můžeme jen doufat, že jejich záměr projde.

marilaoSource: zamboanga.com

4. Řeka Sarno, jižní Itálie 

Pokud máte pocit, že znečištění řek se týká převážně neevropských a/nebo rozvojových zemí, tak se mýlíte. Řeka Sarno, která se nachází v jižní Itálii, je jedním příkladem. Nejen že je považována za nejvíce znečištěnou řeku v Evropě, ale také se řadí mezi jednu z nejvíce znečištěných řek na světě. A to právem.

Obsahuje velké množství toxinů produkovaných v zemědělských, průmyslových a domácích činnostech. Horní toky řeky Sarno jsou více či méně čisté, nicméně čím níže se díváte, tím více znečištění vidíte. Olejové skvrny a chemická pěna na povrchu jsou viditelné z už velké vzdálenosti.

Dobrou zprávou je, že Itálie hodlá vyčistit řeku a od roku 2000 podnikla několik kroků ke zlepšení situace. Doufejme, že řeka Sarno a další budou jednou znovu čisté.

sarnoZdroj: ilsantarellino.wordpress.com  

5. Řeka Mississippi, USA 

USA mají také svůj podíl na znečištění řek. To se hlavně týká řeky Mississippi, jedné z největších řek na světě, obklopené mnoha nejvíce úrodnými údolími používanými jako zemědělské oblasti.

Proto je většina znečišťujících látek zemědělské povahy, obsahující dusík a fosfor.

mississippiZdroj: soapboxie.com 

6. Řeka Citarum, Indonézie 

Při pohledu na řeku Citarum se budete cítít mizerně. Úrovně olova byly nalezeny v řece více než 1000 násobkem standardu USEPA. Navíc populace milionů lidí udělala z řeky Citarum svou haldu odpadků i navzdory svým přínosům jako je zdroj pitné vody a oblasti rybolovu.

Přesto hlavní znečišťovatelé nejsou občané, ale společnosti produkující obrovské množství odpadních vod bez řádné úpravy. Jejich aktivity vedly k tomu, že se řeka Citarum stala jednou z nejvíce znečištěných řek na světě. Odpady nacházející se ve vodě poskytují dostatečné důkazy, ovšem barva vody je ještě více šokující.

7. Žlutá řeka, Čína

Žlutá řeka je nejdelší řeka v Číně a její střední a dolní pánev jsou rodným sídlem čínské civilizace. Název "Žlutá" není náhoda. Popisuje typickou barvu, která přichází z půdy nesené po proudu. V dnešní době má řeka v důsledku stále se rozvíjející industrializace další barevné variace.

Stala se místem na likvidaci toxického odpadu, a proto nemůže být voda Žluté řeky používána ani pro zemědělství. Žádné překvapení. Každoročně více než 4 miliardy tun neupravené odpadní vody končí v řece.

Můžeme jen doufat, že čínská vláda zastaví toto šílenství a vody žluté řeky se opět stanou symbolem plodnosti, místo lidské neznalosti.

zlta-riekaZdroj: soapboxie.com  

8. Řeka Ganga, Indie

V neposlední řadě je největším paradoxem našeho seznamu řeka Ganga, největší řeka Indie a jedna z největších řek světa.

Na jedné straně je to nejposvátnější řeka pro hinduisty, kteří věří, že její voda může umýt jakékoliv hříchy, ale na druhé straně je to jedna z nejvíce znečištěných řek na světě. Žádná úprava odpadních vod ve 25 městech v okolí je zdrojem takové obrovské úrovně znečištění (600 km z celkové délky 2525 km je vysoce znečištěné).

Mnoho hinduistů považuje svou vodu za zdravý lektvar, proto se ponořují do řeky Ganga, aby se okoupali, pili z ní, nebo dokonce ji používali k vaření, a to i přes známou skutečnost, že chudí lidé, kteří si nemohou dovolit kremaci, pohřbívají své příbuzné v řece Ganga.

gangaZdroj: Holidaytravel.co 

Šetřete naši planetu a používejte ČOVky
 

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Houby a čištění vody? Podívejte se, s čím vším si dokáží poradit

11.12.2021

Podle známého mykologa je možné, že nás nakonec před klimatickou katastrofou zachrání právě houby.