Blog

Je znečištění řek globální problém? Zde je seznam 8 nejvíce znečištěných řek světa

Následující seznam zobrazuje řeky z celého světa, ve kterých se nechcete koupat, ani se na ně dívat.

Městský odpad a toxická kontaminace již zničily téměř veškerý život v těchto řekách; avšak ignorance lidí a průmyslových výrobců nemá žádné hranice. Podívete se sami.

1. Řeka Matanza, Argentina 

Řeka Matanza je dlouhá 64 km a nachází se v Riachuelu v Argentině. Domorodci ji často nazývají přezdívkou "Řeka jatek", což naznačuje vysokou úroveň znečištění.

Do řeky Matanza vtéká velké množství odpadu z jatek a koželuhů, které kontaminují řeku chemickými látkami a těžkými kovy, jako je arsen, chrom, rtuť nebo měď. Aby to ještě nebylo málo, odpadní voda z domácností se vypouští také přímo do řeky.  

V důsledku toho je řeka Matanza známá svým špatným zápachem, bez života a od roku 2013 je považována za jednu z nejznečistěnějších řek na světě.

matanza
Zdroj: kickassfacts.com 

2. Řeka Buriganga, Bangladéš

Řeka Buriganga je bezpochyby nejvíce znečištěná řeka v Bangladéši. Z hlavního města Bangladéše, Dhaka, denně vtéká do řeky 4500 tun odpadu.

Na řece Buriganga najdete téměř každý druh odpadu, který vás napadne, od chemického odpadu z továren, domácího či zdravotního odpadu až po mrtvé těla zvířat. Až 80% odpadních vod, které protékají řekou, se vůbec neupravuje.

Stejně jako v řece Matanza je hledání životních forem v řece Buriganga zbytečné.

buriganga Source: kickassfacts.com 

3. Řeka Marilao, Filipíny

Řeka Marilao, poškozená různými odpady pocházejícími převážně z kožených a textilních továren a skládek komunálních odpadů, proudí kolem Filipínské provincie Bulacan. V dnešní době není v řece téměř žádný kyslík přítomen, takže v ní nemůže existovat žádná forma života. Řeka Marilao je tedy jednou z 50 mrtvých Filipínských řek.

Správný systém na čištění odpadních vod by mohlo ještě mnoho z nich zachránit.

Greenpeace v současné době pracuje na odstraňování lidských chyb průmyslových výrobců odpovědných za znečištění řek. Jejich cílem je upozornit filipínskou vládu na znečištění řek a přesvědčit je, aby poskytly finanční podporu. Můžeme jen doufat, že jejich záměr projde.

marilaoSource: zamboanga.com

4. Řeka Sarno, jižní Itálie 

Pokud máte pocit, že znečištění řek se týká převážně neevropských a/nebo rozvojových zemí, tak se mýlíte. Řeka Sarno, která se nachází v jižní Itálii, je jedním příkladem. Nejen že je považována za nejvíce znečištěnou řeku v Evropě, ale také se řadí mezi jednu z nejvíce znečištěných řek na světě. A to právem.

Obsahuje velké množství toxinů produkovaných v zemědělských, průmyslových a domácích činnostech. Horní toky řeky Sarno jsou více či méně čisté, nicméně čím níže se díváte, tím více znečištění vidíte. Olejové skvrny a chemická pěna na povrchu jsou viditelné z už velké vzdálenosti.

Dobrou zprávou je, že Itálie hodlá vyčistit řeku a od roku 2000 podnikla několik kroků ke zlepšení situace. Doufejme, že řeka Sarno a další budou jednou znovu čisté.

sarnoZdroj: ilsantarellino.wordpress.com  

5. Řeka Mississippi, USA 

USA mají také svůj podíl na znečištění řek. To se hlavně týká řeky Mississippi, jedné z největších řek na světě, obklopené mnoha nejvíce úrodnými údolími používanými jako zemědělské oblasti.

Proto je většina znečišťujících látek zemědělské povahy, obsahující dusík a fosfor.

mississippiZdroj: soapboxie.com 

6. Řeka Citarum, Indonézie 

Při pohledu na řeku Citarum se budete cítít mizerně. Úrovně olova byly nalezeny v řece více než 1000 násobkem standardu USEPA. Navíc populace milionů lidí udělala z řeky Citarum svou haldu odpadků i navzdory svým přínosům jako je zdroj pitné vody a oblasti rybolovu.

Přesto hlavní znečišťovatelé nejsou občané, ale společnosti produkující obrovské množství odpadních vod bez řádné úpravy. Jejich aktivity vedly k tomu, že se řeka Citarum stala jednou z nejvíce znečištěných řek na světě. Odpady nacházející se ve vodě poskytují dostatečné důkazy, ovšem barva vody je ještě více šokující.

7. Žlutá řeka, Čína

Žlutá řeka je nejdelší řeka v Číně a její střední a dolní pánev jsou rodným sídlem čínské civilizace. Název "Žlutá" není náhoda. Popisuje typickou barvu, která přichází z půdy nesené po proudu. V dnešní době má řeka v důsledku stále se rozvíjející industrializace další barevné variace.

Stala se místem na likvidaci toxického odpadu, a proto nemůže být voda Žluté řeky používána ani pro zemědělství. Žádné překvapení. Každoročně více než 4 miliardy tun neupravené odpadní vody končí v řece.

Můžeme jen doufat, že čínská vláda zastaví toto šílenství a vody žluté řeky se opět stanou symbolem plodnosti, místo lidské neznalosti.

zlta-riekaZdroj: soapboxie.com  

8. Řeka Ganga, Indie

V neposlední řadě je největším paradoxem našeho seznamu řeka Ganga, největší řeka Indie a jedna z největších řek světa.

Na jedné straně je to nejposvátnější řeka pro hinduisty, kteří věří, že její voda může umýt jakékoliv hříchy, ale na druhé straně je to jedna z nejvíce znečištěných řek na světě. Žádná úprava odpadních vod ve 25 městech v okolí je zdrojem takové obrovské úrovně znečištění (600 km z celkové délky 2525 km je vysoce znečištěné).

Mnoho hinduistů považuje svou vodu za zdravý lektvar, proto se ponořují do řeky Ganga, aby se okoupali, pili z ní, nebo dokonce ji používali k vaření, a to i přes známou skutečnost, že chudí lidé, kteří si nemohou dovolit kremaci, pohřbívají své příbuzné v řece Ganga.

gangaZdroj: Holidaytravel.co 

Šetřete naši planetu a používejte ČOVky
 

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Myčky automobilů jsou pro vodu přátelštější než mytí automobilů doma

28.8.2018

Myjete auto na chodníku před domem? Pokud jste si mysleli, že tímto způsobem ušetříte vodu a životní prostředí, mýlili jste se.