Blog

Bioetanol a čištění odpadních vod

V posledních dnech se připravují potřební věci na poloprovozní testování zpracování odpadních vod z výroby bioetanolu. Testování bude probíhat několik týdnů. Cílem je ověřit zpracování části odpadních vod anaerobním způsobem., při kterém z odpadních vod vzniká energeticky bohatý bioplyn. Momentálně se připravují potřebné nádrže, jejich propojení, potřebné chemikálie na analýzy a další vybavení. Všechno toto vybavení bude v blízké době odesláno k zákazníkovi, kde budou naši technologové poloprovozní pokus řídit.

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Nizozemsko zrušilo vylévání splašků na vlastní půdu. Nyní nimi ohrožuje jinou zemi

21.9.2020

Britská Environmentální agentura začátkem roku povolila Holanďanům, aby do země vyvezli 27 500 tun splaškových kalů.