Blog

Bioetanol a čistenie odpadových vôd

Posledné dni sa pripravujú potrebné veci na poloprevádzkové testovanie spracovania odpadových vôd z výroby bioetanolu. Testovanie bude prebiehať niekoľko týždňov. Cieľom je overiť spracovanie časti odpadových vôd anaeróbnym spôsobom, pri ktorom by sa z odpadových vôd vyrábal energeticky bohatý bioplyn. Momentálne sa pripravujú potrebné nádrže, ich prepojenia, potrebné chemikálie na analýzy a iné vybavenie. Toto všetko sa v blízkej budúcnosti pošle k zákazníkovi, kam budú chodiť naši technológovia poloprevádzkový pokus riadiť.

Ďalšie články

Čítať viac

Veľmi jednoduchý spôsob, ako vyčistiť 100 kubíkov odpadovej vody denne

15.1.2020

V spolupráci s našou českou časťou skupiny Hydrotech sme v tomto mesiaci začali s vypracovávaním dokumentácie pre dva menšie potravinárske...

Čítať viac

Z poloprevádzkového testu k realizácii

26.2.2021

Vzorovým príkladom návrhu a postupnej realizácie predčistenia priemyselných odpadových vôd je projekt na čistenie odpadových vôd z...