Blog

Tyto kampaně mají silné poselstvo pro nás všechny

Smyslem naší práce ve společnosti Hydrotech je navracet znečištěné vodě život pomocí čistíren odpadních vod. Uvědomujeme si totiž, jakou obrovskou hodnotu má voda pro nás všechny. Uvědomujete si to však i vy? Pokud ne, možná to změní následující kampaně.

Jejich smyslem je totiž populárním způsobem upozornit na závažné fakta, které se týkají nedostatku vody a její znečištění, ochrany zdrojů pitné vody, ale i oceánů a podmořského života. Právě ten totiž trpí kvůli odpadům, které do moří dennodenně sobecky vypouštíme.

Zamysleme se na chvíli, změňme svůj postoj k vodě jako takové a chraňme si ji, dokud ještě máme čas.

Více už snad za nás řeknou následující printy.

1. Neplýtvejme vodou

Na našem blogu jsme vás už informovali o několika závažných skutečnostech, které jsou spjaty s nedostatkem pitné vody. Například io tom, že přibližně 1 člověk z 9 lidí na světě nemá přístup k pitné vodě.

Proto příště, když necháte jen tak téct vodu z kohoutku, vzpomeňte si na to. Nebo alespoň na tyto trefné vizuály kampaně Al Ain Zoo.

sawe-water-campaign

sawe-water-campaign

2. Skutečný poklad

Podle údajů stránky worldwaterday.org do roku 2030 globálně vzroste poptávka po vodě až o 50%, v důsledku čehož budeme muset hledat nové způsoby, jak čistit odpadní vody.

Na základě tohoto faktu se tak postupně budou s největší pravděpodobností zcela měnit i naše priority. To, co bude mít pro nás skutečnou cenu, již nebudou drahé kameny. Na úkor toho, je přesně o tom i následující vizuál.

precious-water-campaign

3. Znečištěná voda zabíjí

Další zarážející fakt je, že až 1 z 5 úmrtí dětí pod 5 let způsobují nemoci, které jsou zapříčiněny pitím znečištěné vody. Právě na tuto skutečnost velmi trefně poukazuje tento print.

african-kid-drinking-muddy-water-campaign

4. Co dáš, to dostaneš

Nebo co hodíš do oceánu, jakoby si přímo házel do sebe. Údernou grafikou, která zobrazuje sushi zhotovené z odpadků, nám to připomíná nadace Surfrider. Ta v kampani upozorňuje na to, že ryby Západního pobřeží USA zkonzumují až 12 000 tun plastů ročně.

plastic-sushi-nugget

Stejná organizace v dalším printě zase zdůrazňuje fakt, že nedopalky z cigaret, které bezhlavě odhazujeme do vod a kanalizací, často končí v žaludcích ryb. Ty si je totiž pletou s potravou. A pokud je nezabijí, nejednou skončí právě jako součást naší večeře.

cigarette.butt-as-fish-sawe-water-campaign

5. Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě

Na znečištění oceánů upozorňuje i nezisková organizace OceanConservancy. Ta se nás ve své dávnější kampani ptá, proč se chováme k mořskému životu tak, jak bychom se nikdy nechovali sami k sobě?

Představte si, že byste se museli koupat ve vodě plné odpadků. Určitě to není pěkná představa.

dirty-bath

6. Čistá voda i pro další generace

Sice nevíme, kdo je autorem posledního vizuálu, dovolíme si ho však použít jako závěr našeho článku. Originálním způsobem nám totiž všem odkazuje, abychom šetřili vodu i pro další generace. Zdroje pitné vody se nám totiž pomalu, ale jistě vytrácejí, a proto s nimi třeba zacházet opravdu rozumně.

save-water-child

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Návrh vysoce zatížené sedimentační nádrže v papírenském průmyslu

19.11.2020

Projekt, kterému předcházely ne právě triviální testy sedimentace, postupně dostává tvář projektové dokumentace. Jde o předčištění...

ČTĚTE VÍC

Co je tepelná hydrolýza a jak pomáhá v čistírnách odpadních vod?

22.9.2022

Kal z čištění odpadních vod může posloužit k něčemu dobrému. Stačí jej zpracovat vhodnými metodami, například tepelnou hydrolýzou.

ČTĚTE VÍC

USA Distillery

13.8.2018

Po několika měsících jsme dokončili práci s malým měřítkem anaerobního IC reaktoru s vysokým zatížením. V zadání nás zákazník...