Blog

Szacuje się, że zapotrzebowanie na wodę wzrośnie o 50% do 2030 roku. Powinniśmy położyć większy nacisk na oczyszczanie ścieków

Wody zanieczyszczone środkami chemicznymi i/lub odchodami trafiają do ekosystemu, a co za tym idzie znacznie wpływają na nasze społeczeństwo i środowisko naturalne.

Oczyszczanie ścieków staje się coraz bardziej istotne. Potrzeba właściwego oczyszczania ścieków została ideą przewodnią  kampanii ONZ z okazji Światowego Dnia Wody. Większość ścieków produkowanych przez gospodarstwa domowe na całym świecie wciąż nie podlega właściwemu oczyszczaniu, tym bardziej ponownemu wykorzystaniu. 

water

Stopień zanieczyszczenia wody jest alarmujący

Według danych opublikowanych przez organizatorów Światowego Dnia Wody, obchodzonych 22 marca każdego roku, 1,8 miliarda ludzi używa wody zanieczyszczonej odchodami. 

Oszacowano, że nieodpowiednie warunki sanitarne zabijają około 842,000 osób rocznie i zwiększają ryzyko zachorowania na cholerę, dur brzuszny i polio.

Społeczeństwo musi być świadome, jak ważne jest oczyszczanie ścieków

Informacje dostarczone przez ONZ potwierdzają, że 80% całkowitej ilości zużytej wody pitnej trafia z powrotem do ekosystemu, bez właściwego oczyszczania czy ponownego wykorzystania.

Oznacza to, że 80% zanieczyszczonej wody z gospodarstw domowych, obszarów miejskich, przemysłu i rolnictwa wpływa do rzek, mórz i gleb, nie podlegając procesom oczyszczania lub ponownego wykorzystania. 

Duża ilość ścieków mogłaby, po odpowiednich procesach oczyszczania w oczyszczalniach ścieków, być ponownie wykorzystana do nawadniania lub do celów przemysłowych bez negatywnych konsekwencji dla ekosystemu.

rain-drop

  • Ścieki miejskie:

Organizatorzy Światowego Dnia Wody poinformowali o rosnącym zapotrzebowaniu na wodę, które w 2030 roku wzrośnie o 50% w skali światowej. Dlatego musimy nieustannie szukać nowych rozwiązań, możliwości w oczyszczaniu ścieków. 

Odnosi się to głównie do miast i gmin o niskich dochodach, które odprowadzają ścieki do najbliższych wód powierzchniowych bez właściwego ich oczyszczania. 

  • Ścieki przemysłowe:

Przemysł zużywa do 22% światowych zasobów wody, co więcej, szacuje się, że w najbliższych 10-20 latach ilość ta wzrośnie pięciokrotnie. Ponowne wykorzystanie wody w przemyśle powinno mieć zatem nie tylko podłoże ekologiczne, ale także ekonomiczne.

  • Ścieki rolne:

Ze względu na rosnący niedobór wody oraz wysokie koszty jej uzyskania dla celów rolniczych, rolnicy coraz częściej skłaniają się ku niekonwencjonalnym źródłom wody takim, jak np. ścieki, jednakże wykorzystanie niewystarczająco oczyszczonych ścieków do nawadniania może skutkować zanieczyszczeniem wód podziemnych i powierzchniowych.

Aby chronić nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko, musimy zapewnić odpowiednią jakość oczyszczonych ścieków, by w pełni wykorzystać ich potencjał.

Jesteś zainteresowany różnymi rozwiązaniami w oczyszczaniu ścieków? Skontaktuj się  z nami. Chętnie pomożemy Ci dobrać technologię odpowiednią dla Twoich ścieków.
 

More articles