Blog

Zvýšená poptávka po vodě o 50% v roce 2030. Měli bychom se více zaměřit na čištění odpadních vod

Potřeba řádného čištění odpadních vod se stala základem kampaně OSN při příležitosti Světového dne vody.

Čištění odpadních vod je stále důležitější. Většina vody z domácností po celém světě se stále ještě neupravuje a vůbec znovu nepoužívá.

Voda kontaminovaná chemickými látkami a/nebo fekáliemi proudí do ekosystému a samozřejmě významně ovlivňuje naši společnost a přírodu.

Hodnoty kontaminace jsou alarmující

Podle údajů zveřejněných organizátory Světového dne vody, který se každoročně oslavuje 22. března, 1,8 miliardy lidí využívá vody znečištěné fekáliemi.

Nedostatečná hygiena každoročně zabije přibližně 842 000 lidí a zvyšuje riziko vzniku cholery, tyfu a polio.
Společnost se musí zaměřit na úpravu odpadních vod

Informace poskytnuté OSN doplňují údaje a dokazují, že 80% celkového objemu použité pitné vody proudí zpět do ekosystému, aniž by bylo ošetřeno nebo znovu použito.

To znamená, že 80% kontaminované vody z domácností, obcí, průmyslu a zemědělství proudí do řek, moří a půdy, aniž by bylo ošetřeno nebo znovu použito, a má obrovský dopad na životní prostředí.

Velké množství odpadních vod by mohlo být po řádném zpracování v čistírnách odpadních vod dále používáno k zavlažování nebo průmyslovým účelům, aniž by to negativně ovlivnilo náš ekosystém.

voda

  • Komunální odpadní voda

Světový den vody informoval o zvýšení poptávky po vodě o 50% do roku 2030 po celém světě. Proto musíme neustále hledat nové možnosti čištění odpadních vod.

To se do značné míry vztahuje na obce s nízkými příjmy, které odvádějí odpadní vodu bez řádné úpravy do nejbližší povrchové vody.

  • Průmyslová odpadní voda

Průmysl využívá až 22% světových vodních zdrojů, zatímco v následujících 10 až 20 letech se odhaduje, že procentní podíl průmyslových vod se zvýší pětkrát.

Opětovné využití odpadních vod se tak stane nejen ekologickým, ale i finančním problémem.

  • Zemědělské odpadní vody

Kvůli nedostatku vody a vysokým nákladům na vodu v zemědělském sektoru mají zemědělci tendenci stále více přistupovat k nekonvenčním vodním zdrojům, jako jsou odpadní vody.

Pokud však není k dispozici dostatečná úprava odpadních vod, podzemní a povrchová voda je často během zavlažování kontaminována.

Abychom chránili naše životní prostředí, musíme zajistit ekologickou čistotu odpadních vod, abychom využili plného potenciálu opětovného využití odpadních vod.

Máte zájem o řešení pro čištění odpadních vod? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme vybrat správnou jednotku pro čištění odpadních vod pro Vaši společnost.

Kontaktujte nás

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Farmáři bojují proti globálnímu suchu. Sklizeň pěstují na splaškové vodě z toalet

13.3.2018

Od roku 2014 se na Kypru přibližně 28% vody využívané k zavlažování přivádí z místní čistírny odpadních vod.

ČTĚTE VÍC

Kontejnerová čistírna: Rozumné řešení čištění malých objemů odpadních vod

10.4.2018

Přečtěte si o tom, jaké možnosti čištění odpadních vod jsou v současnosti dostupné pro malé podniky.

ČTĚTE VÍC

Návrh vysoce zatížené sedimentační nádrže v papírenském průmyslu

19.11.2020

Projekt, kterému předcházely ne právě triviální testy sedimentace, postupně dostává tvář projektové dokumentace. Jde o předčištění...