Blog

Jak działa oczyszczalnia ścieków?

Dostęp do bieżącej wody w dzisiejszych czasach nie jest niczym szczególnym. Bierzesz prysznic – woda spływa do kanalizacji. Korzystasz z toalety, spłukujesz – pozbywasz się nieczystości. Zmywasz naczynia – brudna woda znika w odpływie. Czy zastanawiałeś się kiedyś gdzie ścieki trafiają i co się z nimi dzieje?

Zazwyczaj nie postrzegamy tego jako nasze zmartwienie, jeśli jednak ten temat Cię zainteresował, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

cisticka-odpadovych-vod

Artykuł w skrócie wyjaśni na czym polega proces oczyszczania ścieków, zaczynając od przekroczenia bram oczyszczalni, po uzyskanie czystej wody, gotowej do doprowadzenia do środowiska.

Na początek kilka podstawowych definicji.

Czym są ścieki?

Ścieki to wody zużyte w gospodarstwach domowych, przemyśle, rolnictwie, medycynie czy transporcie. Woda staje się ściekiem jeśli zmieniają się jej parametry jakościowe, skład i temperatura. Do ścieków nie zaliczamy wód pochodzących z hodowli ryb.

Rodzaje ścieków

Ścieki można podzielić na kilka grup:

Ścieki bytowe to wszystkie pochodzące z gospodarstw domowych (z toalety, zlewów czy pryszniców).

Ścieki przemysłowe pochodzą z zakładów przemysłowych i różnią się znacznie składem od ścieków bytowych.

Szerszym określeniem mogą być ścieki miejskie pochodzące z aglomeracji miejskich. W ich skład wchodzą ścieki bytowe, przemysłowe i wody opadowe dopływające do oczyszczalni kanalizacją ogólnospławną.

kanalizacny-tunel

Jak działa miejska oczyszczalnia ścieków?

Przewodnik krok po kroku:

1. Najpierw ścieki dopływają do miejskiej oczyszczalni ścieków głównym kolektorem wielkości samochodu. Tym sposobem do oczyszczalni docierają najdziwniejsze przedmioty takie jak materace, lodówki, gałęzie drzew czy portfele wyrzucone przez złodziei chcących pozbyć się kłopotu.

2. Pierwszy, wstępny stopień oczyszczania ścieków nazywa się oczyszczaniem mechanicznym. Ścieki najpierw przepływają przez komorę, gdzie osadza się najcięższa frakcja - żwir. Następnie trafiają na sita o różnej perforacji aby usunąć odpadki takie jak zapałki, niedopałki papierosów czy nieprzetrawione odpadki kuchenne.

3. Kolejnym etapem jest piaskownik, w którym osadza się piasek. Jest on następnie tak jak żwir usuwany na składowisko odpadów. Frakcji tych nie można w żaden sposób wykorzystać z powody ich wysokiego zanieczyszczenia.

4. Następnym etapem jest sedymentacja w osadnikach wstępnych. Ściek dopływa pod osadnikiem w centralnej części. Ramię zgarniacza posuwa się po krawędziach osadnika z prędkością 4 cm/s. Ponieważ zawiesina ma szybkość opadania większą niż prędkość przepływu pionowego, do koryta odpływowego przelewa się wstępnie oczyszczony ściek.

kruhova-sedimentacna-nadrz

Powyżej osadnik wstępny w którym kończy się pierwszy etap oczyszczania ścieków. Na tym etapie zanieczyszczenie zostaje zredukowane o 40%.

5. Oczyszczanie właściwe to proces biologiczny i opiera się na bakteriach, które żywią się związkami węgla, azotu i fosforu i w ten sposób oczyszczają ściek. Proces ten jest prowadzony w dużych, zazwyczaj betonowych zbiornikach.

Obumarłe bakterie i masa organiczna tworzą osad biologiczny.

6. Osad nadmierny jest odpompowywany do zagęszczaczy osadu skąd trafia do komór fermentacyjnych gdzie podlega dalszym procesom oczyszczania.

7. W komorach fermentacji osad jest podgrzewany i mieszany. W odpowiednich warunkach przez bakterie beztlenowe wytwarzany jest biogaz. Służy on do produkcji ciepła i energii elektrycznej, która jest konsumowana przez oczyszczalnie ścieków.

8. Osad po procesie fermentacji trafia do stacji odwadniania gdzie osiąga odpowiedni poziom zawartości suchej masy. Następnie poddawany jest suszeniu gdzie finalnie powstaje bezpieczny higienicznie granulat. Osad może trafić na składowisko odpadów lub być wykorzystany w rolnictwie do nawożenia upraw przemysłowych.

9. Mieszanina oczyszczonego ścieku oraz osadu biologicznego trafia do osadników wtórnych gdzie oczyszczony ściek finalnie zostaje odseparowany od reszty osadu.

10. Finalnym etapem jest kontrola jakości ścieku. Podczas kontroli ściek sprawdzany jest pod kątem stopnia zanieczyszczenia a następnie trafia do odbiornika.

dvaja-chlapi-cistia

Oczyszczanie ścieków jest trudnym procesem i wymaga pracy wykwalifikowanych ekspertów.

Jeśli interesuje Cię temat oczyszczania ścieków nie zawahaj się z nami skontaktować. Chętnie udzielimy Tobie profesjonalnej pomocy.

Skontaktuj się

More articles