Blog

Ako prebieha čistenie komunálnych odpadových vôd?

Prečítajte si, ako prebieha proces čistenia odpadových vôd od chvíle, keď sa dostáva do ČOV, až dokým neopustí jej brány v podobe úžitkovej vody.

To, že máme doma k dispozícii pitnú vodu, je pre mnohých samozrejmosťou. Osprchujeme sa a voda odtečie odtokom preč. Ideme na WC a všetko, čo naše telo vylúčilo, odchádza potrubím niekam do neznáma. Umyjeme riad a voda spolu s prostriedkom na umývanie riadu mizne v dreze. Kam sa však všetka tá použitá voda dostáva a čo sa s ňou potom deje?

To sú otázky, nad ktorými sa človek bežne nezamýšľa. Teda až do chvíle, keď sa nezačne zaoberať čistením odpadových vôd. Ak patríte do tejto skupiny ľudí a zajíma vás, ako sa čistia odpadové vody, ste tu správne.

cisticka-odpadovych-vod

V tomto článku sa vám totiž pokúsime zjednodušene popísať proces čistenia odpadových vôd od chvíle, keď sa dostáva do čistiarne odpadových vôd, až dovtedy, kým neopustí jej brány v podobe úžitkovej vody.

Na začiatok si však ešte stručne vysvetlíme základné pojmy:

Akú vodu považujeme za odpadovú?

Ide o vodu, ktorá bola použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych alebo zdravotníckych zariadeniach, prípadne v dopravných prostriedkoch. Odpadovou sa stáva vtedy, ak má po použití zmenenú kvalitu, zloženie alebo teplotu.

Do kategórie odpadových vôd však nezaraďujeme vodu vypúšťanú z rybníkov či vodných nádrží, ktoré sú určené na chov rýb.

Aké druhy odpadových vôd poznáme?

Odpadové vody spravidla delíme na dve základné skupiny, a to na splaškové a priemyselné.

Splašková odpadová voda predstavuje použitú vodu z domácností (napríklad voda použitá vo WC, na sprchovanie či umývanie riadu).

Priemyselná odpadová voda pochádza z výrobných činností, z priemyslu a služieb a je iného charakteru ako splašková voda (napríklad čo sa chemického znečistenia týka).

Všeobecnejšie môžeme hovoriť aj o komunálnej odpadovej vode z miest a obcí, ktorá obsahuje rôzny podiel splaškových odpadových vôd, priemyselných odpadových vôd, ako aj vôd z atmosférických zrážok, ktoré nevsiakli do pôdy a sú ďalej odvádzané verejnou kanalizáciou.

kanalizacny-tunel

Ako sa teda čistí komunálna odpadová voda?

Poďme sa na to pozrieť krok po kroku.

1. Odpadová voda najskôr prichádza samospádom do čistiarne odpadových vôd hlavnými kanálmi. Ich veľkosť je niekedy taká, že by sa do nich pokojne zmestilo osobné auto. Aj preto sa často stáva, že cez kanály do ČOV prichádza vskutku kadečo – od matracov a chladničiek cez veľké konáre až po peňaženky, ktorých sa pomocou kanála často zbavujú zlodeji.

2. Po pritečení odpadových vôd do ČOV prichádza k mechanickému prečisteniu, alebo lepšie povedané predčisteniu vody.

Voda najprv prechádza cez lapač štrku, v ktorom sa usádza štrk. Ten sa následne vyváža na skládku. Potom voda pretečie cez hrubé hrablice, ktoré zachytia všetky väčšie nečistoty vo vode. Po hrubých hrabliciach nasledujú jemné hrablice, ktoré zachytia menšie nečistoty, ako sú zápalky, ohorky od cigariet či kusy neskonzumovaných jedál.

3. Keď je voda prečistená od väčších nečistôt, dostáva sa do lapača piesku. Ten, podobne ako lapač štrku, pracuje na princípe usadzovania. Po usadení sa piesok vyberá z dna nádoby a odváža sa na skládku. Piesok ani štrk pritom nemajú ďalšie využitie, keďže sú veľmi znečistené.

4. Poslednou etapou mechanického prečistenia je primárna usadzovacia nádrž, ktorá svojím vzhľadom môže pripomínať bazén.

Voda priteká do prostriedku tejto nádrže, kde sa nachádza takzvaný upokojovací valec. Jeho rameno sa pohybuje po okraji nádrže rýchlosťou približne 4 cm za sekundu. Voda od dna smeruje k prepadovým hranám, pričom všetky zvyšné častice, ktoré majú väčšiu sedimentačnú rýchlosť, ako je rýchlosť prúdenia kvapaliny, sa usadia na dne.

kruhova-sedimentacna-nadrz

Tu sa súčasne končí prvá – mechanická etapa čistenia odpadových vôd. Po mechanickom prečistení je voda vyčistená približne na 40 %.

5. Teraz čistenie odpadovej vody prechádza do biologického stupňa, ktorý je v podstate akoby odpozorovaný z prírody. Využívajú sa pri ňom totiž baktérie, ktoré požierajú nečistoty. Konkrétne konzumujú organické rozpustné látky, uhlíkové znečistenie a fosfor. 

Mŕtve baktérie a zvyšky organického znečistenia následne vytvárajú kal.

6. V rámci biologického stupňa sa prebytočný kal, teda prebytočné baktérie odčerpajú pred sedimentačné nádrže. Tam sa usádzajú a znovu idú na ďalšie spracovanie do vyhnívacích nádrží.

7. Kal, ktorý sa prečerpáva zo sedimentačných nádrží, sa vo vyhnívacích nádržiach ohrieva a premiešava. Počas vyhnívacieho procesu pritom vzniká bioplyn, ktorý dokážu moderné čistiarne odpadových vôd využiť napríklad na výrobu tepla či elektrickej energie.

8. Keď je kal dostatočne vyhnitý, prechádza k druhému stupňu vyhnívania, ktorý sa uskutočňuje v uskladňovacích nádržiach. V týchto sa kalová voda oddeľuje od kalu. Voda následne ide naspäť na prečistenie a zvyšný kal na mechanické odvodnenie.

9. Kal, ktorý je už dostatočne vyhnitý a odvodnený, sa napokon vyváža na skládku. Približne po mesiaci sa dostatočne vysuší a takpovediac dozrie. A ak spĺňa požiadavky na poľnohospodárke využitie, často sa stáva užitočným hnojivom pre technické plodiny.

10. Samozrejme, celý proces čistenia sa končí podrobnou analýzou vody. Tá overuje, či je z vody odstránené všetko znečistenie a či spĺňa všetky prísne limity na to, aby mohla byť voda vypustená späť do prírody, prípadne využitá ako úžitková voda v mestách či priemyselných podnikoch.

dvaja-chlapi-cistia

Proces čistenia odpadových vôd je v každom prípade veľmi náročnou a odbornou činnosťou s ušľachtilým cieľom.

Ak by ste sa o tejto téme chceli dozvedieť viac, prípadne riešite otázky ohľadom čistenia odpadových vôd, pokojne sa obráťte na našich špecialistov zo spoločnosti Hydrotech. Ochotne a odborne vám poradíme. :-)

Kontaktujte nás

Ďalšie články

Čítať viac

Cena piva v dôsledku klimatickej zmeny porastie dvojnásobne

17.12.2018

Koľko budeme musieť v budúcnosti zaplatiť za jeden z najobľúbenejších alkoholických nápojov?

Čítať viac

Užitočné, no škodlivé. Ako pranie syntetických materiálov znečisťuje oceány?

9.10.2019

Syntetické vlákna zabezpečujú elasticitu, rýchle schnutie či hrejivosť. Ich praním však posielate do oceánov tisícky plastových...