Mechaniczne wyposażenie oczyszczalni ścieków

Wyposażenie mechaniczne oczyszczalni ścieków

Poza kompleksową realizacją oczyszczalni ścieków “pod klucz” dostarczamy wyposażenie i urządzenia do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.

Dostarczamy:

  • Wyposażenie technologiczne prostokątnych osadników,
  • Wyposażenie technologiczne okrągłych osadników,
  • Inne wyposażenie do oczysz

Latest news

Enviral Leopoldov
Moscow Brewing company
Armstrong Yelabuga
Enviral Leopoldov

Industrial and sewage / Biofuels

Czytaj więcej
Moscow Brewing company

Industrial / Brewery

Czytaj więcej
Armstrong Yelabuga

Industrial / Mineral fiber production

Czytaj więcej
Belgorod, Russia