Strojno-technologické zariadenia pre ČOV

Strojno-technologické zariadenia pre ČOV

Okrem komplexných realizácií ČOV zabezpečujeme tiež dodávky jednotlivých strojno-technologických zariadení pre čistiarne odpadových vôd a úpravne vôd.

Zabezpečujeme:

  • Strojno-technologické zariadenia pre pravouhlé sedimentačné nádrže
  • Strojno-technologické zariadenia pre kruhové sedimentačné nádrže
  • Ďalšie

Novinky

30.10.2019

Vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie pre papiereň

Hydrotech odovzdal dokumentáciu pre zákazníka z oblasti papierenského priemyslu, ktorá rieši hlavne doplnenie jestvujúcej čistiarne odpadových vôd o anaeróbny vysoko-zaťažovaný IC reaktor a následné aeróbne dočistenie. Technologický návrh rešpektuje problematiku BAT (Best available technology). Práve preto berie ohľad na najvyššiu možnú účinnosť procesu, najmenšiu mieru zastavanej plochy, najvyššiu energetickú efektivitu procesu a najnižšiu možnú úroveň negatívnych vplyvov na životné prostredie.

29.10.2019

Aktívny prístup riešenia zápachu na čistiarni odpadových vôd

Stretnúť sa so zápachom na ČOV nie je neobvyklé. Prevádzkovateľ by však mal byť pripravený sa v prípade potreby konfrontovať s týmto problémom. Preto sme pre nášho zákazníka zrealizovali navýšenie kapacity čistenia odpadového vzduchu na jestvujúcich deodorizačných filtroch. Tento zásah zahŕňal rozdelenie jednej spoločnej vetvy odpadového vzduchu na dve osobitné. Zároveň sa jeden z dvoch filtrov dvojnásobne rozšíril, a rovnako sa dvakrát zväčšilo množstvo na ňom spracovávaného vzduchu. Ďalším zlepšením bola výmena starej rašelinovej náplne za novú náplň z kokosových vlákien.

28.10.2019

Výmena potrubia – malá prácička, profesionálny prístup

Nový zákazník z environmentálnej oblasti oslovil našu firmu vo veci výmeny niekoľko stoviek metrov starého potrubia vo svojom areáli. Odpoveďou bol rýchly návrh, rýchla výroba a montáž rúr. Následne sa celé potrubie tepelne zaizolovalo, keďže šlo o umiestnenie aj v exteriéri. Celý proces od objednania služby až po dokončenie trval necelé 4 týždne.

Enviral
Leopoldov
Moscow Brewing company
Armstrong
Yelabuga
Enviral
Leopoldov

Industrial and sewage / Biofuels

VIAC INFO
Moscow Brewing company

Industrial / Brewery

Viac info
Armstrong
Yelabuga

Industrial / Mineral fiber production

Viac info