Blog

4 dôvody, prečo ľudia v Afrike trpia nedostatkom čistej vody

Premýšľali ste už niekedy nad tým, prečo obyvateľov Afriky trápi taký veľký smäd?

Možno vás to prekvapí, ale v Afrike sa nachádza pomerne dosť pitnej vody – až 9 % celosvetových zásob. Jej dostupnosť však v jednotlivých štátoch určuje niekoľko rozhodujúcich a nie veľmi príjemných dôvodov.

Dôvod číslo 1: Klíma a podnebie

Vedeli ste, že až 300 miliónov ľudí žije v oblastiach bez prístupu k čistej vode? Týka sa to najmä krajín ležiacich v subsaharskej Afrike, ako sú Somálsko, Etiópia, Madagaskar, Demokratická republika Kongo, Mozambik, Niger, Mali, Čad, Sierra Leone, Mauritánia a niekoľkých ďalších.

klima a podnebie v Afrike

Jednou z najväčších príčin nedostatku vody je ich subsaharská klíma, ktorú identifikujú najmä oblasti púšte, polopúšte a subtrópov.

Zatiaľ čo obyvatelia v tropických krajinách nedostatkom pitnej vody netrpia tak markantne, obyvatelia z pásma púšte a polopúšte sú na tom úplne inak. Jedinou významnou riekou, ktorá na severe do týchto vyschnutých oblastí prináša dostatok vlahy, je Níl.

klima a podnebie v Afrike z hladiska mnozstva vody

Naopak, v údolí druhej najdlhšej africkej rieky Kongo žije iba 10 % z celkovej africkej populácie. Pritom je to najvýdatnejší zdroj vody na kontinente, ktorý pokrýva až 30 % jeho zásob.

Globálne otepľovanie

Púštnym a polopúštnym krajinám navyše s týmto problémom nepomáha ani výrazná klimatická zmena. Spôsobuje rast teploty vzduchu a má vplyv aj na hustotu a výdatnosť zrážok.

V niektorých oblastiach sa vplyvom globálneho otepľovania periodicita dažďových zrážok znížila až o 25 %.

Dôvod číslo 2: Miesto, kde ľudia žijú

Prístup k čistej a pitnej vode je rôzny aj v závislosti na mieste, odkiaľ ľudia pochádzajú. Ak žijú vo väčšom meste, získať pitnú a zdravotne nezávadnú vodu je ľahšie. Výrazne tomu napomáha vybudovaná mestská infraštruktúra i kanalizácia.

miesto na zivot v Afrike

Dedinčania sú na tom však úplne inak. Po vodu musia denne chodiť aj k niekoľko kilometrov vzdialenému napájadlu.

zivot v Afrike z hladiska nedostatku vodyNiektoré vodné kanistre majú rovnakú váhu ako malé hrošie mláďa.

Vodu v rodine nosia predovšetkým mladé dievčatá a ženy. Veľkému percentu z nich rola nosičiek vody nenechá žiadny ďalší priestor na vzdelávanie, dôsledkom čoho klesá ich možnosť lepšie sa zamestnať a v dospelosti viesť kvalitný život.

nedostatok vody v Afrike

Môže sa stať tiež to, že sa voda z napájadla znečistí. Risk nákazy niektorého člena rodiny je preto veľmi vysoký.

Ľudia však nemajú na výber, a tak vodu najprv prevaria. To ale nemusí zabiť všetky choroboplodné zárodky, a preto podľa štatistiky až jedno z piatich detí zomiera práve na otravu vodou zo znečisteného zdroja.

Dôvod číslo 3: Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo na kontinente zamestnáva až 60 % pracujúcej populácie. Napriek tomu je produktivita poľnohospodárskych plodín nízka, čo zvyšuje celkovú potravinovú nedostatočnosť.

polnohospodarstvo v Afrike z hladiska nedostatku vody

Pritom sa očakáva, že do roku 2050 sa populácia v krajinách subsaharskej Afriky zvýši dvojnásobne. Krajiny preto musia prijať opatrenia, ktoré im pomôžu zlepšiť systém pestovania, najmä s ohľadom na zavlažovanie rastúcich plodín.

95 % subsaharských poľnohospodárov sa spolieha na zelenú vodu. Tou zavlažuje najmä ryžu či cukrovú repu a napája ňou dobytok.

Zelená voda sa v pôde zachytáva pôsobením sezónnych zrážok. Vplyvom rastúceho globálneho otepľovania a jeho vplyvu však bude možnosť využitia tejto vody postupne klesať.

polnohospodarstvo v Afrike a nedostatok vody

Preto je v tomto prípade dôležité postupné vzdelávanie. Farmári a organizácie by sa mali naučiť využívať vodu zo zásob a postupne zmeniť systém tradičného zavlažovania.

Momentálne v Afrike funguje niekoľko pilotných projektov, ktoré pomáhajú a učia poľnohospodárov, ako dosiahnuť čo najlepšiu úrodu s využitím čo najmenších zásob vody.

Napriek tomu do Afriky putuje iba 5 % svetového financovania súvisiaceho so zmenou klímy, hoci jej účinkom je priamo vystavených až 65 % africkej populácie.

Dôvod číslo 4: Vláda a konflikt

Prístup k čistej a pitnej vode je obzvlášť ťažký v oblastiach s pretrvávajúcim medzivládnym a vnútroštátnym konfliktom. Ten môže pochádzať aj z mocenského boja o vodný zdroj, ktorý zvyčajne preteká niekoľkými krajinami naraz.

Toto napätie sa spravidla zvyšuje pod slabým vedením “nastrčenej” vlády, vplyvom korupcie, nesprávnym prerozdelením prírodných zdrojov, zlým investovaním a nedostatočným výskumom v oblasti životného prostredia a mestskej infraštruktúry.

Infraštruktúra

Jednou z najdôležitejších podmienok prístupu k často jedinému zdroju pitnej vody je výstavba dopravnej infraštruktúry.

infrastruktura a nedostatok vody v Afrike

Infraštruktúra sa pritom netýka iba cestnej komunikácie, ale aj výstavby kanalizácie a potrubia, ktoré by vodu priniesli priamo do blízkosti ľudských obydlí.

Zároveň by zabránila rýchlemu šíreniu chorôb a epidémií a zvýšila by povedomie o hygiene.

infrastruktura v Afrike z hladiska nedostatku vody

S nedostatkom vody v Afrike sa denne stretáva niekoľko stoviek miliónov ľudí. Tento problém sa však nevyrieši z jedného dňa na druhý. Čo však môžeme spraviť už teraz?

Roky trvajúce konflikty, nedostatok financií, nedostatočnú pomoc zvonku a nehostinnú klímu môžeme poraziť najmä podporou projektov a zbierok, ktoré sa snažia tento obrovský problém v subsaharskej oblasti postupne riešiť.

Ďalšie články

Čítať viac

Jesenné neformálne stretnutie zamestnancov pri pečenom baranovi

16.10.2018

Stáva sa už takmer tradíciou organizovať v Slovenskom sídle Hydrotechu jesenné stretnutie zamestnancov pri pečenom baranovi a iných...

Čítať viac

Prečo chováme ovce? Sú spestrením firemnej kultúry a nevyužitú plochu ekologicky „kosia“ za nás

14.11.2017

Prišli sme na 4 dôvody, prečo sa oplatí chovať ovce vo firme či v areáli ČOV.