Blog

7 častých mýtov o pitnej vode a jej zdrojoch

V článku sme sa pozreli na najbežnejšie mýty o vode a jej zdrojoch, ale aj na tie, ktoré sa o vode začali šíriť len nedávno.

Mýtus: Toalety s nízkou spotrebou vody sú prakticky zbytočné

Ešte pred rokom 1994 sa na splachovanie toalety používalo 13,2 litra vody pri jednom spláchnutí. Už v roku 1992 však boli v USA zavedené nové štandardy týkajúce sa efektívnej spotreby vody. 

Na základe toho sa začali práce na koncepte toaliet, ktoré fungujú na rovnakom princípe ako tie pôvodné, no na spláchnutie používajú oveľa menej vody.


Prvé toalety so zníženým prietokom mali problém s výkonom, čo dodnes zostalo v pamäti mnohých ľudí. V súčasnosti už majú tieto toalety nízky prietok a skvelý výkon.

Najmodernejšie typy úsporných toaliet dokážu byť rovnako výkonné s použitím približne 6 litrov vody pri jednom spláchnutí. Takéto toalety majú označenie EPA WaterSense a spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky na nízku spotrebu vody.

Mýtus: Ručné umývanie riadov šetrí vodu

Pokiaľ ide o spotrebu vody, umývačky riadu sú stále výkonnejšie a úspornejšie. Najnovšie modely umývačiek dokážu dokonca míňať približne o tretinu vody menej ako pri ručnom umývaní.


Umývate riady ručne? Možno vás nepríjemne prekvapí fakt, že míňate približne o tretinu vody viac ako úsporná umývačka riadu.

Častou chybou je aj oplachovanie riadu predtým, ako ho dáte do umývačky riadu. Odstráňte vždy len veľké zvyšky jedla, vyhoďte ich do koša. Vaša umývačka riadu si s ostatnými menšími zvyškami poradí sama.

Mýtus: Umývanie auta doma je úspornejšie

Tento mýtus patrí medzi najznámejšie a zároveň najnezmyselnejšie. Na staniciach autoumyvární sa totiž nachádzajú umývacie linky, ktoré boli navrhnuté a vyrobené tak, aby spotrebovali čo najmenšie množstvo vody.

autoumyvacie linky
Na zlepšovaní a vývoji autoumývacích liniek sa neustále pracuje, vďaka čomu sa darí znižovať použitie vody.

Rozdiel medzi ručným umývaním auta a umývaním auta v profi autoumyvárni sa líši v závislosti od použitého programu. Pri jednoduchých eko programoch je spotreba vody približne 56 litrov, pri menej úsporných programoch to môže byť asi 283 litrov vody.

A koľko vody sa priemerne spotrebuje pri ručnom umývaní auta? Ide približne o 378 litrov vody na umytie jediného auta! Pri umývaní vášho vozidla preto odporúčame zvoliť autoumyváreň a eko program umývania.

Mýtus: Pri výrobe papierovej tašky sa spotrebuje menej vody ako pri výrobe plastovej

Aj keď majú plastové jednorazové tašky negatívny vplyv na životné prostredie, treba spomenúť, že sa pri výrobe plastových tašiek spotrebúva menej vody ako pri výrobe papierových.

Pri papierových sa naviac zvyšuje aj podiel spotrebovanej energie a skleníkových plynov. Papierové tašky preto používajte opakovane, aby splnili svoj účel čo najdlhšie.


Papierové tašky sú rýchlejšie rozložiteľné a “viac eko”. Pri ich výrobe však treba počítať s veľkou dávkou skleníkových plynov a s nadmerným používaním zdrojov energie a vody.

Mýtus: Je v poriadku kupovať si vodu v plastových fľašiach, lebo ich stále recyklujem

Nie, v poriadku to teda nie je. Najprv totiž treba tieto plastové fľaše vyrobiť, pričom ide o proces, ktorý je pre našu prírodu veľmi náročný. Výrobu plastových fliaš sprevádza vznik množstva skleníkových plynov, spotrebovanej energie a ďalších minutých zdrojov.

Následne sú fľaše naplnené vodou, zabalené a prepravené do jednotlivých predajní, čo predstavuje ďalšie a ďalšie výdavky.

flaska vody

Pokračujeme ďalej. Transport a s ním súvisiace emisie, výroba balení, práca ľudí, reklama na produkty... Za jednou fľašou vody, ktorú dnes vidíte v obchode, je celý rad ľudí, veľa práce, procesov a najmä množstvo škodlivých látok, ktoré pri jej výrobe vznikli.

Naopak, nabrať si doma vodu z kohútika do skleneného pohára je jednoduché. Žiadne cestovanie a nákupy, žiadna výroba fliaš a ani žiadne recyklovanie plastových fliaš. 

Recyklácia plastov totiž stále predstavuje iba kvapku v mori v procese spracovania a likvidácie plastov. 

Mýtus: Na svete aj tak nie je dosť vody pre všetkých

Voda patrí medzi obnoviteľné zdroje, problémom je, že sa obnovuje pomaly, a to v porovnaní s nárastom populácie.

Aj keď máme na Zemi miesta, kde sú zásoby vody veľmi nízke, ide v podstate len o problém nesprávne nastaveného vodného hospodárstva. Zásoby vody sú totiž nerovnomerne distribuované do jednotlivých oblastí sveta.


Kľúčové je zlepšiť vodné hospodárstvo a vyrovnať nerovnomerné rozloženie dostupnej pitnej vody.

Kvôli peniazom, geopolitickej situácii či neschopnosti vlády zabezpečiť pitnú vodu pre všetkých vznikol aj mýtus o tom, že je vody nedostatok. Musíme si ju šetriť, chrániť, využívať efektívne a rovnomerne všade vo svete. Iba tak jej bude dosť pre všetkých.

Mýtus: Jediným riešením je desalinizácia (odslaňovanie) vody

Proces odstraňovania soli z morskej vody patrí medzi náročné a stále pomerne drahé riešenia na to, ako zvýšiť podiel sladkej pitnej vody.


Odslaňovanie morskej vody je stále pomerne náročné a drahé.

Navyše, pri tomto procese existuje viacero obmedzení a vzniká aj veľa odpadových látok, ktoré sa podieľajú na znečisťovaní prostredia.

Ďalšie články

Čítať viac

Dunaj má problém: Trpí nárastom plastového a farmaceutického odpadu

19.12.2017

V súčasnosti sa produkuje o 322 miliónov ton viac umelej hmoty ako v roku 1950. Až desatina z tohto množstva skončí ako odpad v mori.

Čítať viac

Prečo by sme mali čo najskôr začať šetriť vodou?

19.7.2017

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko vody denne spotrebujete? Prečo je také dôležité, aby sme ňou šetrili a nebrali ju ako obyčajnú...