Blog

Z poloprevádzkového testu k realizácii

Vzorovým príkladom návrhu a postupnej realizácie predčistenia priemyselných odpadových vôd je projekt na čistenie odpadových vôd z textilného priemyslu. Ide o výrobu textílií používaných najmä pre teplovzdušné balóny. Najviac znečistenia prichádza z linky farbenia. Tento projekt začal poloprevádzkovým testom čistenia odpadových vôd na flotácii, ktorý trval necelé 2 mesiace. Počas tejto doby sa preukázala schopnosť technológie odpadové vody čistiť, a tak si zákazník objednal overené riešenie.

Ďalšie články

Čítať viac

Pepsi, Facebook či Microsoft. Ako chcú svetové firmy vrátiť do obehu viac vody než spotrebovať?

15.9.2021

S pojmami udržateľnosť, uhlíková neutrálnosť, obnoviteľné zdroje či biologicky odbúrateľné obaly ste sa už pravdepodobne stretli. No...