Blog

Autoumývarne sú k vode šetrnejšie ako čistenie áut doma

Umývate auto na chodníku pred domom? Ak ste si mysleli, že týmto spôsobom ušetríte vodu aj životné prostredie, mýlili ste sa.

Poďte sa s nami pozrieť na to, aké výhody ponúka čistenie áut v komerčnej autoumyvárni.

Prvý bod: v autoumývarni šetríte vodu aj energiu

Jednorazovo sa spotreba komerčných autoumyvarní pohybuje od 64 do 261 litrov vody. Pri približne 5-minútovom umývacom procese sa to niektorým ľuďom môže zdať priveľa.

autoumyvarne setria vodu aj energiu

Toto množstvo však zodpovedá spotrebe vody počas domáceho umývania automobilu za pomoci hadice.

V niektorých prípadoch sa domáca spotreba vody počas 10-minútového umývania vášho auta môže vyšplhať až na 320 litrov.

Medzinárodná asociácia autoumyvární rozlišuje ich tri základné typy:

  1. stacionárnu “in-bay” autoumyváreň

  2. autoumyváreň s posuvnou koľajnicou

  3. samoobslužnú autoumývaciu jednotku

samoobsluzna autoumyvaren

Podľa prieskumu tejto asociácie z roku 2002 najmenej vody spotrebuje samoobslužná autoumývacia jednotka, a to približne 68 litrov na jedno použitie.

Druhý bod: autoumývarne spracujú odpadovú vodu šetrnejšie

Veľkým problémom domáceho umývania áut býva taktiež únik vody znečistenej mydlom, olejom a ťažkými kovmi priamo do odpadového kanála.

Takto znečistená voda sa sieťou podzemného riečišťa ľahko dostane do blízkej rieky či vodného stojiska, kde môže uškodiť vodným živočíchom a znečistiť okolitú prírodu.  

odpad po umyti autaAk sa rozhodnete svoje auto umyť doma, urobte tak na trávniku. Zemina poslúži ako prírodný filter a do kanála sa dostane voda zbavená väčšiny nebezpečných látok.

Naproti tomu, všetky komerčné autoumývarne musia dodržiavať prísne pravidlá, ktoré sa týkajú ďalšej manipulácie s takto znečistenou odpadovou vodou. Väčšina z nich preto svoju odpadovú vodu musí posielať do mestskej čistiarne odpadových vôd.

cisticka vod

Navyše, každá z komerčných autoumyvární musí mať povinne nainštalované špeciálne filtračné zariadenie, ktoré zbaví zachytenú vodu všetkých chemických nečistôt, oleja a ťažkých kovov.

Tretí bod: autoumývarne používajú mydlá bez fosfátov

Niektoré z automobilových čistiacich prostriedkov môžu obsahovať nebezpečné chemické látky, ktoré ohrozujú ľudské zdravie i okolie.

Pravidelným a neregulovaným vypúšťaním vody, ktorá je znečistená mydlom na báze fosfátu, riskujeme nekontrolovateľné premnoženie rias v okolitých vodných tokoch alebo stojiskách.

Nedostatok slnečného svetla a kyslíka a tiež produkcia toxínov, spôsobená premnožením rias, má často za následok masový úhyn rýb.

uhyn rybTechnológie použité pri zachytávaní a čistení odpadovej vody predchádzajú častým ekologickým katastrofám na vodných tokoch.

Odviesť svoje auto do autoumývarne je preto šetrnejšie nielen k samotnej spotrebe vody, ale aj ekologické k okolitej prírode.

Ďalšie články

Čítať viac

Príprava na vývoz materiálu za „veľkú mláku“

31.1.2019

V dielni Hydrotechu prebiehala počas posledných mesiacov intenzívna výroba, príprava a plánovanie dopravy technológie pre americký projekt....

Čítať viac

Ako sa stať guru v práci s programom Excel

14.9.2018

V rámci zlepšovania kvality a efektivity práce našich zamestnancov sa zorganizovalo dvojdňové školenie o práci s programom Microsoft Excel,...