Blog

Autoumývarne sú k vode šetrnejšie ako čistenie áut doma

Umývate auto na chodníku pred domom? Ak ste si mysleli, že týmto spôsobom ušetríte vodu aj životné prostredie, mýlili ste sa.

Poďte sa s nami pozrieť na to, aké výhody ponúka čistenie áut v komerčnej autoumyvárni.

Prvý bod: v autoumývarni šetríte vodu aj energiu

Jednorazovo sa spotreba komerčných autoumyvarní pohybuje od 64 do 261 litrov vody. Pri približne 5-minútovom umývacom procese sa to niektorým ľuďom môže zdať priveľa.

autoumyvarne setria vodu aj energiu

Toto množstvo však zodpovedá spotrebe vody počas domáceho umývania automobilu za pomoci hadice.

V niektorých prípadoch sa domáca spotreba vody počas 10-minútového umývania vášho auta môže vyšplhať až na 320 litrov.

Medzinárodná asociácia autoumyvární rozlišuje ich tri základné typy:

  1. stacionárnu “in-bay” autoumyváreň

  2. autoumyváreň s posuvnou koľajnicou

  3. samoobslužnú autoumývaciu jednotku

samoobsluzna autoumyvaren

Podľa prieskumu tejto asociácie z roku 2002 najmenej vody spotrebuje samoobslužná autoumývacia jednotka, a to približne 68 litrov na jedno použitie.

Druhý bod: autoumývarne spracujú odpadovú vodu šetrnejšie

Veľkým problémom domáceho umývania áut býva taktiež únik vody znečistenej mydlom, olejom a ťažkými kovmi priamo do odpadového kanála.

Takto znečistená voda sa sieťou podzemného riečišťa ľahko dostane do blízkej rieky či vodného stojiska, kde môže uškodiť vodným živočíchom a znečistiť okolitú prírodu.  

odpad po umyti autaAk sa rozhodnete svoje auto umyť doma, urobte tak na trávniku. Zemina poslúži ako prírodný filter a do kanála sa dostane voda zbavená väčšiny nebezpečných látok.

Naproti tomu, všetky komerčné autoumývarne musia dodržiavať prísne pravidlá, ktoré sa týkajú ďalšej manipulácie s takto znečistenou odpadovou vodou. Väčšina z nich preto svoju odpadovú vodu musí posielať do mestskej čistiarne odpadových vôd.

cisticka vod

Navyše, každá z komerčných autoumyvární musí mať povinne nainštalované špeciálne filtračné zariadenie, ktoré zbaví zachytenú vodu všetkých chemických nečistôt, oleja a ťažkých kovov.

Tretí bod: autoumývarne používajú mydlá bez fosfátov

Niektoré z automobilových čistiacich prostriedkov môžu obsahovať nebezpečné chemické látky, ktoré ohrozujú ľudské zdravie i okolie.

Pravidelným a neregulovaným vypúšťaním vody, ktorá je znečistená mydlom na báze fosfátu, riskujeme nekontrolovateľné premnoženie rias v okolitých vodných tokoch alebo stojiskách.

Nedostatok slnečného svetla a kyslíka a tiež produkcia toxínov, spôsobená premnožením rias, má často za následok masový úhyn rýb.

uhyn rybTechnológie použité pri zachytávaní a čistení odpadovej vody predchádzajú častým ekologickým katastrofám na vodných tokoch.

Odviesť svoje auto do autoumývarne je preto šetrnejšie nielen k samotnej spotrebe vody, ale aj ekologické k okolitej prírode.

Ďalšie články

Čítať viac

Trh s technológiami na čistenie odpadových vôd sa má do roku 2020 zdvojnásobiť

14.6.2018

Odvetvie čistenia odpadových vôd sa považuje za najrýchlejšie sa rozvíjajúci celosvetový biznis.

Čítať viac

Tieto rastliny majú úžasnú schopnosť. Dokážu čistiť vodu

31.5.2019

V tomto článku vám predstavíme rastliny, ktoré majú úžasnú superschopnosť – dokážu čistiť a filtrovať vodu.

Čítať viac

Pokročilejšie spôsoby čistenia vôd z výroby mliekarenských produktov

9.4.2020

V prvom článku o čistení odpadových vôd z výroby mlieka sme spomenuli spôsob iba čiastočného čistenia. V tomto článku si môžete...