Blog

Čistenie odpadových vôd rastlinami? Koreňová čistička sa hodí do domov, hál aj malých obcí

Koreňové čistiarne odpadových vôd nie sú hlučné, fungujú aj bez elektriny a vyzerajú ako okrasné záhradky. Čím ďalším vynikajú?

Čo je koreňová čistička odpadových vôd?

Koreňové čistiarne odpadových vôd sú v podstate plytké fóliové jazierka so živými rastlinami. Fólia je až po okraj naplnená štrkom, na ktorom sa nachádza vrstva humusu s mikroorganizmami a zasadenými rastlinami. 

Medzi rastliny, ktoré sa na vysádzanie používajú, patrí napríklad trstina, kosatec, pálka, steblovka, škripinec či sitina.

Koreňová čistička využíva na čistenie vody úplne rovnaký proces, aký prebieha v akomkoľvek rybníku alebo rieke.

Ľudia sa bežne domnievajú, že odpadovú vodu čistia korene rastlín. 

V skutočnosti však túto činnosť vykonávajú najmä baktérie žijúce na kameňoch. Rastliny, ktoré svojimi koreňmi vylučujú kyslík do prostredia, sú ale pre život niektorých mikroorganizmov nevyhnutné.

model koreňovej čističky odpadových vôd
Model koreňovej čističky odpadových vôd

Aké sú výhody koreňovej čističky?

Najväčšími výhodami koreňových čističiek sú nízke prevádzkové náklady, ako aj pozitívny vplyv na miestne životné prostredie. „Koreňovky“ produkujú nižšie množstvo skleníkových plynov, zároveň sú útočiskom pre biodiverzitu a k tomu ešte aj esteticky skrášľujú okolitú krajinu.

Výhodou koreňovej čističky je aj to, že na pozemku ničím neruší – nevydáva žiadny zvuk, pretože funguje bez elektriny.

Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že koreňová čistička v zime nefunguje. Pravdou však je, že funguje úplne rovnako ako v lete. Vodu v nich totiž nečistia priamo rastliny, ale baktérie.

Rastliny počas celého roka fungujú aj ako termoregulácia, aby sa filtračná časť v lete neprehrievala a v zime naopak nezamŕzala.

Vďaka filtračným materiálom a rastlinám zároveň čistička nijako nezapácha. Navyše aj Starostlivosť o ňu je počas roka minimálna. Údržba spočíva výlučne len v kontrole hladiny a funkčnosti odtoku, občasnému osekaniu rastlín a raz ročne k odkaleniu septiku.

Životnosť celého systému môže byť pri správnom prevádzkovaní 20 a viac rokov.

A čo nevýhody?

Nevýhodou koreňových čističiek odpadových vôd oproti klasickým je potreba väčšieho pozemku pre samotnú výstavbu. Pre zabezpečenie správnej účinnosti čistenia je na jedného obyvateľa potrebná plocha približne 2 až 5 metrov štvorcových.

Vzhľadom na potrebnú rozlohu sú tak koreňové systémy vo všeobecnosti vhodné skôr pre menšie obce, a to najmä v nížinatých oblastiach.

Nejde však o nevyužitú časť pozemku. Má v podstate podobu peknej záhradky, ktorá sa nemusí zalievať a zložito udržiavať. 

Zároveň už existujú aj riešenia, ako koreňovú čističku postaviť na fasáde alebo streche domu či výrobnej haly a naplno tak využiť priestor, ktorý sa na danom pozemku nachádza.

koreňová čistička na fasáde domu

Slovensko oproti susedom zaostáva

Oficiálny počet koreňových čistiarní môžeme u nás spočítať na prstoch rúk. Podľa odborníkov môže byť brzdou aj prehnaná byrokracia. 

Zatiaľ čo v Nemecku stačí na miestnom úrade vyplniť jeden hárok papiera, u nás takýto projekt musí prejsť samostatným stavebným konaním, ktoré vyžaduje kompletnú projektovú dokumentáciu. Preto je na Slovensku väčšina koreňových čistiarní postavená nelegálne.

V susednom Rakúsku je v prevádzke takmer 5 500 čistiarní, ktoré slúžia 85 000 Rakúšanov. Podobne u našich českých susedov je 690 funkčných koreňových čističiek, pričom medzi nimi nájdeme aj väčšie prevádzky pre obce nad 1000 obyvateľov.

Vo svete existujú aj čistiarne odpadových vôd pre mestá o veľkosti 20-tisíc obyvateľov. Pozoruhodným príklad je čistiareň v moldavskom meste Orhei, ktorá s plochou päť hektárov patrí medzi najväčšie vôbec.

Slovensko v porovnaní so svetom a našimi bezprostrednými susedmi v stavbe koreňových čističiek teda zatiaľ, bohužiaľ, zaostáva. Pomôcť by do budúcnosti mohlo zjednodušenie

Slovensko v porovnaní so svetom a našimi bezprostrednými susedmi v stavbe koreňových čističiek teda zatiaľ, bohužiaľ, zaostáva. Pomôcť by do budúcnosti mohlo zjednodušenie postupov pri schvaľovaní projektu, ako aj väčšia osveta a informovanosť o dobrých príkladoch z praxe na lokálnej úrovni.

Riešenie pre mestá a priemysel sú vysokokvalitné čistiarne

Koreňové čistiarne sú zaujímavou alternatívou, ktorá je vhodná najmä pre malé obce s dostatočnými pozemkami, ako aj decentralizované časti sídel, chatové oblasti či turistické zariadenia.

V priemyselných oblastiach či mestách, ako aj pri čistení koncentrovaných priemyselných odpadových vôd sú však moderné a sofistikované čistiarne nezastupiteľné.

Za 40 rokov existencie spoločnosti Hydrotech sme zrealizovali viac ako 700 „klasických” čistiarní odpadových vôd, ktoré dnes slúžia priemyselným podnikom, obciam či mestám v 19 krajinách sveta.

Denne naše čistiarne vyčistia toľko odpadovej vody, koľko vyprodukuje mesto veľké ako Rio de Janeiro.

Výhodami ČOV od spoločnosti Hydrotech sú predovšetkým minimálne požiadavky na priestor, vhodné začlenenie do existujúceho prostredia aj možnosť vybrať si medzi zakrytým a podzemným objektom.

Okrem toho dokážeme úspešne aplikovať aj riešenie anaeróbneho čistenia, v rámci ktorého používame technológiu pre energetické využitie bioplynu. 

Vďaka nej môže vaša čistička produkovať elektrickú či tepelnú energiu, čím nielen zvýšite návratnosť investície, ale prispejete aj lepšiemu hospodáreniu s dostupnými zdrojmi.

Ďalšie články