Blog

Čo zapríčiňuje preťaženie ČOV a ako tento problém riešiť?

Prečítajte si dôležité informácie o dôsledkoch preťaženia ČOV a možných riešeniach takejto situácie.

Ak máte problémy s preťažovaním ČOV, nedostatkom kyslíka v systéme alebo so zhoršenými parametrami na odtoku z čistiarne, tento článok je určený vám. Rovnako pomôže aj preťaženým komunálnym a priemyselným čistiarňam odpadových vôd. Zameriam sa v ňom totiž na dôsledky preťaženia a ponúknem vám tiež niekoľko možných riešení tohto problému.

Pre úplnosť informácie, v tomto článku budem pod pojmom preťaženie rozumieť nárast organického znečistenia a objemu odpadových vôd na vstupe ČOV.

Dôsledky preťaženia ČOV

Preťaženie sa môže prejaviť nasledujúcimi tromi spôsobmi:

dosledky pretazenia cov

  1. Zhoršené parametre na výstupe z ČOV (chemická spotreba kyslíka – CHSK, nerozpustené látky, celkový dusík a fosfor a podobne).

  1. Pokles kyslíka v systéme, respektíve nadštandardné zvýšenie výkonu dúchadla v dôsledku potreby väčšieho objemu vzduch. Aby sa v systéme udržala bezpečná koncentrácia (cca 2 mg/l), musí dúchadlo privádzať viac vzduchu, pretože sa viac kyslíka míňa na odstránenie zvýšeného organického znečistenia.

  1. Tým, že v systéme môže chýbať kyslík alebo aj nutrienty (dusík, fosfor, a iné), procesy nemusia prebiehať správne. Prejavom toho môže byť aj nárast vláknitých mikroorganizmov v kale, ktoré zapríčiňujú zhoršené sedimentačné vlastnosti v dosadzovacej nádrži.

Príčiny preťaženia ČOV

Príčiny preťaženia môžu byť rôzne:

  • na verejnú kanalizáciu sa napojil priemyselný podnik

  • obec sa rozrastá, a preto rastie počet obyvateľov

  • v továrni sa zvýšila výroba, a tým aj objem a/alebo koncentrácie znečistených odpadových vôd

  • továreň nárazovo vypustila veľké množstvo organických látok (napríklad nevydarený produkt)

  • niekto nárazovo vypúšťa odpadové vody do kanalizácie (možno aj nelegálne)

pricina-pretazenia-cov

Nech je príčina akákoľvek, je potrebné urobiť opatrenia na vysporiadanie sa s týmto stavom. Poďme sa pozrieť na niekoľko riešení.

Dostupné riešenia preťaženia ČOV

1. Vyrovnávacia nádrž

Ak je prítok prevyšovaný iba v niektorých hodinách dňa, a práve vtedy sú prítomné problémy, je možné sa s tým vysporiadať začlenením vyrovnávacej nádrže do systému. Vyrovnávacia nádrž bude slúžiť na zachytenie nadmerného množstva odpadových vôd a vypustí ho v čase, keď bude objemový tok menší (napríklad v noci).

Ako vyrovnávacia nádrž môže slúžiť už existujúca nevyužitá nádrž, alebo sa môže postaviť nová.

2. Zvýšenie koncentrácie kyslíka

Ak je problém v nedostatočnej koncentrácii kyslíka, je potrebné zvážiť niekoľko opatrení.

Vyrovnávacia nádrž môže pomôcť aj v tejto situácii, keďže eliminuje miesta s najväčším zaťažením, a teda aj s najväčšou potrebou kyslíka. Ak sú dúchadlá staršie a nemali pravidelný servis, prichádza do úvahy aj menej účinné fungovanie stroja. To by sa dalo odstrániť servisom dúchadla.

riesenie-pretazenia-cov

Taktiež je potrebné skontrolovať a následne kalibrovať kyslíkovú sondu, ak meria nesprávne. Mohla sa počas doby fungovania zaniesť, zašpiniť, mohol na nej vzniknúť vodný kameň a podobne.

Kvalitnejšej distribúcii kyslíka môže pomôcť prečistenie rozvodného systému vzduchu zriedeným roztokom kyseliny soľnej alebo slabej organickej kyseliny. Tá zabezpečí odstránenie znečisteniny v póroch elementov z vodnej alebo vzduchovej strany membrán.

Je tiež potrebné sledovať, či je všade zabezpečená rovnomerná distribúcia vzduchu. Stáva sa, že niektoré gumové membrány elementov distribučného systému sa poškodia, natrhnú alebo úplne roztrhnú. V tom prípade ich treba vymeniť.

Ak sa všetko toto vyskúšalo, je možné ešte skúsiť doplniť množstvo prevzdušňovacích elementov na dne nádrží. To však často nedovolí plocha nádrže, a tak zostáva poslednou možnosťou výmena dúchadla za stroj s vyšším výkonom.

3. Množstvo mikroorganizmov

Ak je systém preťažený vysokou koncentráciou organických látok, je možné v aktivácii zvýšiť množstvo kalu (koncentráciu kalu), ktorý bude organickú hmotu odstraňovať.

V tomto prípade si treba dať pozor, aby sme vedeli zvýšené množstvo mikroorganizmov rovnako dotovať kyslíkom, potrebným na ich správne fungovanie.

cistenie-cov

Druhou podstatnou vecou je minimálne množstvo vzduchu, ktoré je potrebné na premiešanie suspenzie. Keďže kvapalina s vyšším množstvom kalu sa premiešava ťažšie, je nevyhnutné si overiť kapacitu dúchadla na premiešanie takejto zmesi. Vo väčšine prípadov to však nebýva problém.

Objem vzduchu potrebný na zabezpečenie kyslíka pre baktérie býva väčší ako je potrebné množstvo na premiešanie zmesi.

Záver

Je dobrou správou, že nie každý preťažený stav musí byť automaticky riešený novou výstavbou alebo rozširovaním ČOV. Podobným témam sa jednoznačne budeme venovať aj v ďalších článkoch.

Ak pritom sami neviete, aké riešenie by bolo ideálne pre váš podnik, radi vám s tým poradíme.

podpis-palguta


 


Autor: Ing. Matúš Palguta, chemický technológ

Ďalšie články

Čítať viac

Ako môžeme pomôcť špičkovým technológiám čistenia odpadových vôd na Slovensku?

24.1.2018

Prečítajte si viac o tom, ako môžeme spoločne zvýšiť záujem spoločnosti a investorov o oblasť čistenia odpadových vôd.