Blog

Komplexné skúšky v plnom prúde

Aj počas aktuálnej situácii v našej firme nezaháľame a pripravujeme na spustenie čistiareň odpadových vôd pre pekáreň pri Dunajskej Strede. Ako to pred spustením býva, počas komplexných skúšok sme testovali správnosť elektrického napojenia všetkých strojov, ich komunikáciu s ovládacím systémom, nastavovali sme parametre meracích zariadení (hladinomery, pH a kyslíkové sondy, prietokomery a pod.). Na spustenie väčších strojov sme ako asistenciu pozvali aj našich dodávacích partnerov pre bezproblémovejší nábeh zariadení.

Ďalšie články

Čítať viac

Vysvetľujeme, čo je čierna a šedá voda a ako sa dá recyklovať

5.11.2021

Oboje pochádzajú z domácností a sú odpadovou vodou, no nie je to jedno a to isté. Čo je čierna a šedá voda?

Čítať viac

Odpadová voda z výroby streliva

24.2.2021

Jeden z aktuálnych zákazníkov je zaujímavý tým, že vyrába strelivo. Priamo vo výrobe nie sú produkované žiadne priemyselné odpadové...