Blog

Globálna vojna o vodu: Je táto hrozba reálna?

Globálne klimatické zmeny vo veľkej miere ohrozujú zásoby vody a vedci varujú pred katastrofálnymi dôsledkami našej neopatrnosti.

Máme šancu vyhnúť sa vojne o to najcennejšie?

Vojna o vodu nie je pre našu planétu novinkou. Počas rôznych období muselo ľudstvo čeliť strachu z toho, že stratí jedinú vec, bez ktorej sa nezaobíde. Aj v minulosti viedli rôzne klimatické zmeny k tomu, že sa voda z niektorých miest odparila, no nikdy nedopadla naspäť, a tak tieto územia o vodu jednoducho prišli.

Naopak, odparená voda sa objavila na úplne iných miestach, kde trápila obyvateľov hustými prívalovými dažďami a záplavami.

Vedci čerpajú množstvo informácií práve z minulosti, aby dokázali lepšie analyzovať a najmä predpovedať, aký celkový dopad môže mať naše aktuálne pôsobenie na prírodné zdroje vody. Vďaka tomu dokážu lepšie špecifikovať miesta a územia, kde táto situácia môže nastať, ako aj čas, ktorý nám zostáva na odvrátenie tejto katastrofy.

konflikt o vodu

Podľa európskych vedcov, ktorí hrozbu vojny o vodu detailne skúmajú, nám zostáva približne 9 až 10 rokov na to, aby sme sa pokúsili zabrániť vzniku konfliktom kvôli vode a jej zásobám.

Pesimistický, no podľa niektorých úplne reálny pohľad na túto problematiku hovorí, že sa nám to už nepodarí.

Prečo?

Nárast demografickej krivky, environmentálne riziká a klimatické zmeny nie je totiž možné zastaviť a napraviť zo dňa na deň či z roka na rok. Máme príliš málo času na to, aby sme obyvateľov našej planéty dokázali priviesť k “rozumu” alebo zmenili schválené legislatívne opatrenia vo všetkých kútoch sveta v rozmedzí necelej dekády.

No najmä, napraviť neopatrný a neuvážený prístup k našej planéte za posledných 50 rokov nám zaberie ešte istú dávku trpezlivosti a množstvo času.

Okrem iného, vedci vo svojej štúdii popísali územia, kde je pravdepodobnosť vzniku vojny o vodu najvyššia. Samozrejme, najčastejšie pôjde o hraničné územia medzi štátmi, kde ležia zásoby vody, prípadne o povodia veľkých riek, vodné nádrže a/alebo jazerá.

Z historického, ale aj súčasného obrazu na aktuálnu problematiku vytýčili vedci päť území, kde môžu v budúcnosti konflikty vzniknúť. Ide o oblasti a povodia dobre známych a veľkých riek – Nílu, Gangy, Eufratu-Tigridu, Indu a Colorada.

oblasti a povodia velkych riek

Nedajme sa však pomýliť tým, že sa nás to na Slovensku netýka. Štáty ležiace v blízkosti spomínaných riek budú vysoko ohrozené, čo môže viesť ku geopolitickým konfliktom, terorizmu a vojnám.

Problém s vodou preto nemajú len niektorí, ale my všetci. Každá krajina má na súčasnom stave svoj podiel viny, väčší či menší. Napokon, “butterfly effect” nie je iba film a všetko to, čo našej planéte spôsobujeme na jednom mieste – ekologická nerovnováha, klimatické zmeny, populačná explózia – sa o pár rokov odrazí na nejakom inom mieste, s omnoho horšími dôsledkami, ako sme predpokladali.

problem s vodou

Vzdávať sa však nie je ľudské. Pomôcť si dokážeme všetci navzájom, napríklad cezhraničnou spoluprácou, ktorá sa týka všetkých krajín, vytváraním ekologických a udržateľných riešení, primeraným šetrením (nielen) vody v rôznych oblastiach nášho života, znižovaním ekologickej stopy každého človeka.

Čím skôr začneme, tým skôr môžeme zmeniť aktuálny stav na prijateľnejší, mierovejší a premyslenejší.

Nezabúdajme tiež na to, že kvalitná príprava dokáže pomôcť pri vyriešení potenciálneho konfliktu mierovými dohodami, spravodlivým vyjednávaním a diplomatickými ústupkami medzi jednotlivými krajinami.

Koniec koncov, sme v tom spoločne a inú “Zem” zatiaľ nemáme.

Ďalšie články

Čítať viac

Spojené národy chcú uchovať vodu pre budúce generácie. Ako bránia prehlbujúcej sa vodnej kríze?

6.11.2018

Počas tohtoročných osláv Medzinárodného dňa vody začali Spojené národy iniciatívu, ktorá potrvá celé jedno desaťročie.