Blog

Globálna vojna o vodu: Je táto hrozba reálna?

Globálne klimatické zmeny vo veľkej miere ohrozujú zásoby vody a vedci varujú pred katastrofálnymi dôsledkami našej neopatrnosti.

Máme šancu vyhnúť sa vojne o to najcennejšie?

Vojna o vodu nie je pre našu planétu novinkou. Počas rôznych období muselo ľudstvo čeliť strachu z toho, že stratí jedinú vec, bez ktorej sa nezaobíde. Aj v minulosti viedli rôzne klimatické zmeny k tomu, že sa voda z niektorých miest odparila, no nikdy nedopadla naspäť, a tak tieto územia o vodu jednoducho prišli.

Naopak, odparená voda sa objavila na úplne iných miestach, kde trápila obyvateľov hustými prívalovými dažďami a záplavami.

Vedci čerpajú množstvo informácií práve z minulosti, aby dokázali lepšie analyzovať a najmä predpovedať, aký celkový dopad môže mať naše aktuálne pôsobenie na prírodné zdroje vody. Vďaka tomu dokážu lepšie špecifikovať miesta a územia, kde táto situácia môže nastať, ako aj čas, ktorý nám zostáva na odvrátenie tejto katastrofy.

konflikt o vodu

Podľa európskych vedcov, ktorí hrozbu vojny o vodu detailne skúmajú, nám zostáva približne 9 až 10 rokov na to, aby sme sa pokúsili zabrániť vzniku konfliktom kvôli vode a jej zásobám.

Pesimistický, no podľa niektorých úplne reálny pohľad na túto problematiku hovorí, že sa nám to už nepodarí.

Prečo?

Nárast demografickej krivky, environmentálne riziká a klimatické zmeny nie je totiž možné zastaviť a napraviť zo dňa na deň či z roka na rok. Máme príliš málo času na to, aby sme obyvateľov našej planéty dokázali priviesť k “rozumu” alebo zmenili schválené legislatívne opatrenia vo všetkých kútoch sveta v rozmedzí necelej dekády.

No najmä, napraviť neopatrný a neuvážený prístup k našej planéte za posledných 50 rokov nám zaberie ešte istú dávku trpezlivosti a množstvo času.

Okrem iného, vedci vo svojej štúdii popísali územia, kde je pravdepodobnosť vzniku vojny o vodu najvyššia. Samozrejme, najčastejšie pôjde o hraničné územia medzi štátmi, kde ležia zásoby vody, prípadne o povodia veľkých riek, vodné nádrže a/alebo jazerá.

Z historického, ale aj súčasného obrazu na aktuálnu problematiku vytýčili vedci päť území, kde môžu v budúcnosti konflikty vzniknúť. Ide o oblasti a povodia dobre známych a veľkých riek – Nílu, Gangy, Eufratu-Tigridu, Indu a Colorada.

oblasti a povodia velkych riek

Nedajme sa však pomýliť tým, že sa nás to na Slovensku netýka. Štáty ležiace v blízkosti spomínaných riek budú vysoko ohrozené, čo môže viesť ku geopolitickým konfliktom, terorizmu a vojnám.

Problém s vodou preto nemajú len niektorí, ale my všetci. Každá krajina má na súčasnom stave svoj podiel viny, väčší či menší. Napokon, “butterfly effect” nie je iba film a všetko to, čo našej planéte spôsobujeme na jednom mieste – ekologická nerovnováha, klimatické zmeny, populačná explózia – sa o pár rokov odrazí na nejakom inom mieste, s omnoho horšími dôsledkami, ako sme predpokladali.

problem s vodou

Vzdávať sa však nie je ľudské. Pomôcť si dokážeme všetci navzájom, napríklad cezhraničnou spoluprácou, ktorá sa týka všetkých krajín, vytváraním ekologických a udržateľných riešení, primeraným šetrením (nielen) vody v rôznych oblastiach nášho života, znižovaním ekologickej stopy každého človeka.

Čím skôr začneme, tým skôr môžeme zmeniť aktuálny stav na prijateľnejší, mierovejší a premyslenejší.

Nezabúdajme tiež na to, že kvalitná príprava dokáže pomôcť pri vyriešení potenciálneho konfliktu mierovými dohodami, spravodlivým vyjednávaním a diplomatickými ústupkami medzi jednotlivými krajinami.

Koniec koncov, sme v tom spoločne a inú “Zem” zatiaľ nemáme.

Ďalšie články