Blog

Kontajnerová čistiareň: Rozumné riešenie čistenia malých objemov odpadových vôd

Prečítajte si o tom, aké možnosti čistenia odpadových vôd sú v súčasnosti dostupné pre malé podniky.

Prednedávnom som dostal za úlohu navrhnúť veľmi malú čistiareň odpadových vôd (ČOV) pre menší podnik, ktorý sa zaoberá výrobou a fľaškovaním nealkoholických nápojov. V tomto článku vám bližšie popíšem technológiu, ktorú sme pre daný prípad vybrali.

Pre zainteresovaných ľudí, ktorí sa čistením vôd už zaoberali, išlo o veľkosť čistiarne s kapacitou 283 ekvivalentných obyvateľov.

Pre menej zainteresovaných vysvetlím pojem ekvivalentný obyvateľ.

Je to veľmi približná hodnota, ktorá znečisteniu vôd pripisuje počet ľudí/obyvateľov, ktorí svojou aktivitou a metabolizmom vyprodukujú rovnaké množstvo znečistenia. Tak dokážeme objektívne pripísať ČOV jej veľkosť.

3 možnosti čistenia odpadových vôd v malých podnikoch

Je niekoľko možností, ako by mohol podnik so svojou vodou naložiť.

1.

V prvom rade, pokiaľ má možnosť napojiť sa za dobrých podmienok na mestskú alebo dedinskú kanalizáciu, vedenie spoločnosti by sa tak určite malo rozhodnúť. Je to totiž najmenej prácny spôsob, ako vyprodukovanú odpadovú vodu zneškodniť.

Spoločnosť by platila iba prevádzkovateľovi mestskej alebo obecnej čistiarne odpadových vôd cenu stočného, na ktorej by sa dohodli v zmluve. Úlohou podniku by bolo sledovať množstvo a zloženie vôd a neprekračovať dohodnuté parametre.

cistenie-vod-kanalizacia

Aj táto cesta sa dá dokonca urobiť ešte efektívnejšie, ak sú oddelené odpadové vody z výroby a ostatné vody (dažďové zo striech a spevnených povrchov). Tu však existuje „hrozba“, že by niektorý orgán mohol požadovať od podniku mierne predčistenie ostatných vôd, ktoré smerujú priamo do vodného toku, v dôsledku čoho by bolo potrebné navrhnúť technológiu navyše (hoc menej komplikovanú).

2.

Druhá alternatíva funguje, keď v blízkosti továrne nie je kanalizácia. V tom prípade sa odpadové vody vedú do žumpy, odkiaľ sú po naplnení vyprázdnené na to určenými vozidlami a odvedené preč (na najbližšiu možnú ČOV).

cistenie-vod-zumpa

Tento postup možno vyhodnotiť ako vhodný alebo nevhodný po tom, čo sa do úvahy vezme najmä frekvencia odvozu a s tým súvisiace platby za túto službu.

3.

Tretia možnosť je výstavba vlastnej ČOV, ktorá má svoje pozitíva aj negatíva.

Medzi mínusy určite patria výška počiatočnej investície a pravidelná starostlivosť o túto technológiu. Ako plusy možno spomenúť vlastnú nezávislosť v tomto smere a žiadne poplatky za odvoz žúmp alebo vypúšťanie odpadových vôd do kanalizácie.

Výhody a nevýhody kontajnerových čistiarní odpadových vôd

V kontexte malých čistiarní, ako je aj v úvode spomenutá čistiareň na plnenie a výrobu nealkoholických nápojov, sa často hovorí o takzvaných kontajnerových čistiarňach.

kontajnerova-cistiaren

Celý čistiarenský proces je takpovediac natlačený do jedného prepravného kontajnera. Je to pomerne praktické riešenie, lebo nie je potrebné stavať osobitné betónové nádrže, ale všetko je umiestnené na dĺžke dvanástich metrov.

Ak potrebujete niečo kompaktné a zároveň niečo, čo zaberá čo najmenej miesta, kontajnerová ČOV je naozaj dobrým riešením.

Ak by som však mal spomenúť nejakú chybu tohto systému, tak je to nedostatočná hĺbka.

Väčšina kontajnerov má výšku cca 2,6 metra, čo je v porovnaní s hĺbkou klasickej čistiarne relatívne málo. Bežné ČOV majú úroveň nádrží 4 – 4,5 metra, a to z dôvodu čo najdlhšej zdržnej doby kyslíka v systéme.

Do systému je totiž potrebné privádzať vzduch kvôli mikroorganizmom, ktoré pre svoj život potrebujú kyslík. A čím dlhšie je kyslík v systéme, tým viac sa ho dokáže do vody rozpustiť. Ak znižujeme hladinu vody v nádrži, tým menej kyslíka sa v systéme rozpustí. Preto je nutné dodávať väčšie objemy vzduchu.

Keďže zvyšujeme jeho množstvo a v podstate ho využívame neefektívne, strácame peniaze vo forme kWh spotrebovaných dúchadlom, ktoré zabezpečuje prívod vzduchu.

Pri malých čistiarňach môže byť nevýhodou aj veľmi nerovnomerný prítok od nulového, keď fabrika pracuje iba na jednu smenu a zvyšok času iba stojí, až po maximálne prítoky, napríklad pri preplachu a čistení výrobnej linky.

Preto je vhodné navrhnúť pred takúto technológiu vyrovnávaciu nádrž, ktorá bude zmierňovať nepravidelnosť v prítoku a rovnako nepravidelnosť v zložení (hodnoty pH, teplotu, koncentrácie rôznych látok a podobne).

Záver

V každom prípade však nemôžem jednoznačne odsúdiť kontajnerové čistiarne na úspech alebo neúspech. Ako každá technológia, aj táto má svoje výhody aj nevýhody a sú situácie a kontext tovární, kde práve takýto typ čistiarne odpadových vôd doslova volá po aplikácii.

Ak pritom sami neviete, aké riešenie by bolo ideálne pre váš podnik, radi vám s tým poradíme.

podpis-matus-palguta

 

 

Autor: Ing. Matúš Palguta, chemický technológ

Ďalšie články

Čítať viac

Autoumývarne sú k vode šetrnejšie ako čistenie áut doma

28.8.2018

Umývate auto na chodníku pred domom? Ak ste si mysleli, že týmto spôsobom ušetríte vodu aj životné prostredie, mýlili ste sa.

Čítať viac

Zvýšenie kapacity čistiarne odpadových vôd podniku PIKA Bzenec

16.8.2019

V 32. týždni roku 2019 sa chystá nábeh nového IC reaktora v konzervárni PIKA Bzenec. Závod rozširuje svoju výrobu, s čím súvisí...