Blog

Pokročilejšie spôsoby čistenia vôd z výroby mliekarenských produktov

V prvom článku o čistení odpadových vôd z výroby mlieka sme spomenuli spôsob iba čiastočného čistenia. V tomto článku si môžete prečítať porovnanie Aeróbneho a ANaeróbneho spôsobu úplného čistenia.

Ako sme spomínali v predošlom článku, ktorého pokračovanie teraz čítate, venovať sa budeme najmä alternatívam v čistení odpadových vôd z mliekarní.

Naša firma sa venovala všetkým spomenutým formám, no v tomto článku sa budeme venovať nasledovným:

1. spôsob vyskladaný z mechanického predčistenia, biologického čistenia Aeróbnymi baktériami a dočistením kvôli striktnejším limitom vyčistenej vody pred jej vypustením.

2. v ďalšom variante môže čistiareň obsahovať mechanické predčistenie, biologické čistenie ANaeróbnymi baktériami, bioplynové hospodárstvo a biologické dočistenie vôd Aeróbnymi baktériami (takzvaný ECO-friendly model). 

Mechanické predčistenie – Aeróbny spôsob čistenia

V oboch alternatívach je použitý mechanický stupeň pred biologickým. V prípade Aeróbneho spôsobu sú to najmä tieto dôvody:

A. ušetriť investičné náklady na veľkosť potrebných nádrží. Zariadenie, ktoré využíva koaguláciu a flokuláciu nerozpustených látok vo vodách, zníži ich množstvo na 40 – 80 %. Tým sa zabezpečí odstránenie látok, ktoré by bolo nutné odstrániť v ďalšom biologickom stupni. Takto by sa však zväčšili potrebné objemy o niekoľko desiatok percent.

B. ušetriť spotrebu elektrickej energie na prevzdušňovanie vody. Aeróbny typ baktérií nevyhnutne potrebuje k životu (a teda k čisteniu vody) kyslík. Preto s vyšším množstvom znečistenia súvisí aj vyššia spotreba vzduchu a v konečnom dôsledku aj vyšší výkon strojov na jeho dodávanie. Odstránením časti znečistenia preto zmenšíme výkon strojov a tým aj spotrebu elektrickej energie.

Mechanické predčistenie – ANaeróbny spôsob čistenia

V tomto prípade je dôvod iba jeden, a to zabránenie vstupu väčšieho množstva nerozpustených látok a tukov do vysoko zaťažovaného reaktora. Ak by sa to neurobilo, zo systému by boli anaeróbne baktérie vymyté. Ide hlavne o typy reaktorov IC, UASB a podobne.

Kritériá pre výber – investičné náklady

Investičné náklady „hrajú do karát“ skôr Aeróbnemu spôsobu, pretože samotná dodávka takejto technológie býva obvykle finančne výhodnejšia.

Väčšinou má síce väčšiu zastavanú plochu a väčšie objemy nádrží, avšak anaeróbny spôsob vyžaduje reaktor, maličké aeróbne dočistenie, plus potrebuje technológiu spracovania bioplynu.

(1:0 pre Aeróbny tím)

Kritériá pre výber – prevádzkové náklady

BIOplyn

Veľká výhoda anaeróbie je bioplyn. Je to materiál obsahujúci 60 – 90 % metánu, a preto môže nahradiť zemný plyn alebo iné tradičné fosílne palivá. Najčastejšie využitie bioplynu je jeho spálenie a tvorba tepla, alebo jeho spálenie a produkcia elektrickej energie v kombinácii s teplom.

Týmto procesom podnik zníži svoju uhlíkovú stopu. V dnešnej dobe téma ekológie rezonuje v mnohých environmentálne zmýšľajúcich podnikoch. Ak vašej spoločnosti záleží na budovaní značky v oblasti starostlivosti o životné prostredie, bioplyn je alternatívne palivo, ktoré výrazne podporuje takéto renomé.

Aeróbne baktérie žiaden vedľajší energeticky bohatý produkt nevytvárajú.

(1:1 remíza)

Produkcia kalov

Ďalšou výhodou ANaeróbie je niekoľkokrát nižšia produkcia biologického kalu, čo v dôsledkoch znamená menšie prevádzkové náklady na jeho odvodňovanie a likvidovanie. V niektorých prípadoch dokonca existuje možnosť anaeróbny granulovaný kal predávať ako vzácnu surovinu.

(1:2 pre ANaeróbny tím)

Energeticky náročné prevzdušňovanie

Prevádzkové náklady zastúpené potrebou prevzdušňovania odpadovej vody sú najväčšou položkou pri aeróbnom čistení. Keďže v prípade Aeróbneho spôsobu je potreba päť, šesť až sedemkrát väčšia, tak sa to rovnako prejaví aj v nákladoch.

(1:3 pre ANaeróbny tím)

Teplo pre ANaeróbiu

Avšak, ak vaše vody nemajú viac ako 30 °C, potom ich treba pre ANaeróbny proces ohrievať. Ideálna teplota procesu je 35 – 37 °C.

(2:3 pre ANaeróbny tím)

Vyčerpávajúca téma, o ktorej by sa dalo písať ešte viac. Témy ako využitie vzniknutého bioplynu, možnosti spracovania vznikajúceho kalu ako odpadu a mnoho ďalších sú témami na diskusiu.

Ak by ste mali dodatočné otázky alebo problém, s ktorým si neviete dať rady, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára.

 

 

Autor: Ing. Matúš Palguta, chemický technológ

Ďalšie články

Čítať viac

Riaditeľ spoločnosti Hydrotech: V Rusku majú také prísne kritériá na kvalitu vyčistenej vody, aké som nikde v Európe nevidel

6.12.2017

Robíme to, čo nikto nechce, ide však o nevyhnutnosť. Aj takto opisuje produkt spoločnosti Hydrotech, čistiarne odpadových vôd, jej...

Čítať viac

Nové ekologické kosačky

13.4.2018

Po vydarenom minuloročnom chove malej skupinky baranov sme sa do toho pustili opäť. Už niekoľko týždňov sa za budovou nášho skladu a...