Blog

Úspešná kolaudácia čistiarne odpadových vôd v mliekarni Rajo a.s.

Úspešná kolaudácia čistiarne pre Rajo a.s. je za nami. Jeseň 2018 sa do archívu Hydrotechu zapíše s týmto prívlastkom. Po viac ako polročnom plánovaní, stavebných častiach, montáži technológie sa čistiareň rozbehla v automatickom režime a po návšteve kompetentných orgánov bol jej chod schválený. Momentálne je ČOV v skúšobnej prevádzke, kedy sa nastavujú posledné parametre na optimálne hodnoty. To všetko sa deje v kooperácií dodávateľa - Hydrotech a zákazníka - Rajo a.s..

Ďalšie články

Čítať viac

Taiwanskí študenti upozornili na alarmujúci problém so znečistením vody naozaj originálne – falošnými nanukmi

10.10.2017

Projekt s názvom Polluted Water Popsicles poukazuje na problém so znečistenou vodou nápaditým, no súčasne i odstrašujúcim spôsobom.

Čítať viac

Mikroplasty vo vode: Aké riziko pre nás predstavujú?

30.4.2019

Mikroplasty sa nachádzajú v produktoch bežnej spotreby. Preto ich neúmyselne konzumujeme aj dýchame.