MBBR (Moving bed biofilm reactor)

MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor (biologický reaktor so suspendovaným nosičom biomasy) je bežným názvom pre proces biologického čistenia, ktorý vynašiel profesor Halvard Odegaard v Trondheime koncom 80. rokov minulého storočia.

Ide o aeróbny alebo anoxický proces používajúci biofilm. Mikroorganizmy rastú vo forme biofilmu na chránenom povrchu nosičov. To umožňuje získať vysoko adaptovanú biomasu schopnú degradovať toxické alebo rezistentné látky. Systém sa môže tiež prevádzkovať s vysokým organickým zaťažením, kde sa degraduje iba časť organických látok alebo za podmienok s nedostatkom živín. Tento proces sa často používa v kombinácii s procesom používajúcim aktivovaný kal. MBBR proces môže prebiehať aj pri termofilných podmienkach. Nosiče sa udržiavajú vo vznose  buď pomocou prevzdušňovania, alebo pomocou miešadiel. Sito na výstupe zadržuje nosiče v reaktore, prebytočná biomasa odchádza s vodou z reaktora. Miešanie nosičov zabezpečuje dopravu substrátu, živín a kyslíka do biofilmu a odstraňuje metabolity.

MBBR sa môže často používať v existujúcich nádržiach. Rast biofilmu závisí od druhu čistených odpadových vôd a správneho výberu nosičov.

HYDROTECH dodáva na trhu bežne dostupné nosiče, výber typu nosiča závisí od požiadaviek konkrétneho projektu.

Staňte sa naším partnerom

Oslovili vás riešenia, ktoré ponúkame, a uvažujete o spolupráci s nami? Alebo sa chcete podrobnejšie informovať o ponuke našich služieb? Kontaktujte nás.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.