Blog

Mlékárna, čistírna odpadních vod a kalové hospodářství

V mlékárně na Moravě HYDROTECH instaloval nové zařízení na odvodnění kalu vznikajícího při čištění odpadních vod. Jde o pomaloběžný šnekový lis, který může čerpat i kal s nízkými koncentracemi, a teda přímo z nádrží. Účinnost procesu závisí od kvality kalu na vstupu do technologie. Výrobce udává možnost dosáhnout sušinu na výstupu od 15 do 30 %. V některých případech tento typ odvodňovací technologie vychází investičně výrazně lépe než běžně dodávaná technologie - například odstředivky.

Další blogy