Blog

Firmám nemůže jít pouze o zisk. Bylo by to příliš málo

Firma je dobrá tehdy, když produkuje zisk. Stačí to, nebo by měla přinášet i něco víc?

Většina firem se přirozeně zaměřuje na vysokou kvalitu svého výrobku, což je normální a správné. Vždyť právě kvůli tomu továrna stojí a funguje. Na druhé straně však stojí i takzvané druhořadé oblasti, které jsou vedlejším efektem hlavní výroby. A které by firmy také neměli zanedbávat.

Do této kategorie řadíme například čištění odpadních vod, kterým se zabývá i naše společnost Hydrotech, ale také péče o zaměstnance, recyklaci odpadů, architekturu budov, vzhled pracovního prostředí a podobně. Zkusme si odpovědět na otázku:

Proč by se vůbec měli společnosti a jejich majitelé zabývat těmito oblastmi?

Na jedné straně umím zcela pochopit, že jakákoliv investice do druhořadých oblastí je v určitém smyslu zbytečná, neboť přináší malý zisk, pokud vůbec, a společnosti jsou tvořeny právě na produkci zisku. Přesto nemůže jít pouze o zisk. Bylo by to málo, co by firma produkovala.

Podívejme se na několik argumentů, proč by měl být zájem nasměrován i na jiné věci než jen na samotný zisk:

1. Spoluzodpovědnost za přírodu, kterou využíváme

Je třeba si uvědomit, že jakákoli výroba využívá přírodní zdroje (od vody přes chemické prvky až po energii). Byl by příliš nesvědomitý postoj pouze brát, využít, prodat a to, co nepotřebujeme, zahodit někam za plot závodu.

skaly-v-rieke

Bylo by zvláštní mít v paneláku souseda, který by byl milý, vždy usměvavý, elegantně oblečený, ale smetí by vysypával z okna na chodník. Něco tu nesedí. Člověk, který působí velmi dobrým dojmem, najednou dělá něco, co mluví o úplném opaku. Jako kdyby nějaká oblast v jeho životě byla zakrslá, nerozvinutá, zanedbaná. Mělo by jít o neoddělitelné rozvíjení osoby, respektive podniku.

Ve spojitosti s kvalitním produktem se očekává i kvalitní výroba, kvalitní zacházení s lidmi, kvalitní chování. Jsme spoluodpovědní za to, jak bude naše země a planeta vypadat za 5, 10 nebo 50 let.

2. Krása přitahuje

V mnoha sférách podnikání se postaví nemalé množství budov, které často splňují pouze jednu jedinou funkci. Není to škoda? Prostředí, ve kterém většina zaměstnanců tráví minimálně polovinu svého aktivního času, by mělo být hezké, oku lahodící. Vždyť přece právě krása povznáší člověka.

zelena-kancelaria

J. H. Newman jednou napsal, že války jsou špatné i proto, že člověk se stává méně kulturním - nechodí do divadla či do parků a mnoho architektonicky vzácných budov je zničeno. Člověka formuje a vychovává i krása jeho okolí.

3. Nesobeckost

Pokud firma profituje z prodeje, určitá malá část zisku by mohla být vyčleněna i na zvelebení okolí. Ať už to bude kousek krásy v architektuře, podpora vzdělávání nebo pomoc lidem s menším štěstím, jako máme právě my.

staroba-ruky

4. Využívání talentu lidí a jejich zdokonalení

Investice do zaměstnanců je důležitá a mnoho podniků si to poslední roky uvědomuje. Když se zaměstnanec se cítí dobře, má slušnou práci a přiměřené podmínky, má také i pozitivní motivaci k lepšímu výkonu. Opět je to však pouze optika přes zisk a výhody firmy.

Firmy jsou do určité míry odpovědné za kvalitu života jejich zaměstnanců. Závisí tedy, do jaké míry se na zaměstnance dívají jako na lidskou bytost a nakolik jako na využitelný a nahraditelný předmět.

Není vůbec snadné odhadnout hranici a správně nastavit rovnováhu mezi ziskem a péčí o 'druhořadé věci'. Je však důležité neustále tuto rovnováhu hledat a snažit se o celistvý rozvoj podniku se vším, co zahrnuje.

Autor článku: Ing. Matúš Palguta, chemický technolog

 

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Obec, která potřebuje rekonstrukci čistírny odpadních vod

10.2.2021

V okolí hlavního města Slovenska je známý fenomén, že v něm i v městečkách v jeho okolí počet obyvatel narůstá. Tato situace...